Udskriv

Opskrivning til vuggestue og kommunal dagpleje

Opskrivning til vuggestue og kommunal dagpleje

Generelle oplysninger

Når barnet er født, kan det skrives op til vuggestue eller dagpleje. Opskrivning indenfor den første måned giver automatisk anciennitet fra fødselsdagen. Ved senere opskrivning gives anciennitet fra opskrivningstidspunktet.

Barnet vil, så vidt det er muligt, blive tilbudt plads indenfor området efter garantidato/anciennitet. Det vil derfor som hovedregel altid være det barn, der på det pågældende tidspunkt ikke har fået opfyldt sin garantidato, der får tilbud om plads.

Forældrene kan vælge et tilbud om en plads i vuggestue eller dagpleje til eller fra. Det står frit for, om man hellere vil vente den
tid, det tager, før det er barnets tur i "ønske-institutionen".

Dette princip gælder udelukkende, hvor der ikke samtidig afgives en anden institutionsplads.

×

Cookie info