Udskriv

Forventet ventetid

Tårnby Kommune har pasningsgaranti. Borgere, der bor i kommunen ved barnets fødsel, har ret til at få tilbudt plads i vuggestue eller dagpleje fra barnet er 26 uger gammelt.

Der garanteres ikke plads i specifikke institutioner, områder eller hos specifikke dagplejere.

Der er en generel venteliste på minimum 10-14 måneder på vuggestue.

Såfremt forældre ønsker plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger har kommunen en frist på yderligere 4 uger inden plads skal tilbydes. Forældre der søger en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen, skal tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Det første tilbud, borgeren modtager i forhold til garantidatoen eller behovsdatoen, betragtes fra Kommunens side som et garantitilbud, uanset om tilbuddet er forældrenes "ønske-institution" eller ej. Hvis borgeren vælger at takke nej til garantitilbuddet, forbliver barnet på ventelisten med uændret anciennitet og vil derefter stå i kø efter anciennitet. Borgere, som endnu ikke har modtaget et garantitilbud, er højst prioriteret i forhold til ledige pladser.

Er du utilfreds med den plads dit barn har fået tilbudt (eller starts dato):

Pladserne i dagpleje og daginstitution fordeles efter de politisk vedtagne "Retningslinjer for optagelse i dagtilbud". Ifølge dagtilbudsloven § 26 kan en klage over afgørelse om optagelse i et dagtilbud i kommunen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

×

Cookie info