Udskriv

Opskrivning

Opskrivning til institutioner

Generelt om opskrivning

Kommunen er opdelt i 4 områder: øst, midt, nordvest og sydvest.

Til hvert område hører et antal vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidsklubber. Herudover er der til hvert område en række dagplejepladser som alternativ til vuggestuerne.

Opskrivning til daginstitution / dagpleje sker med udgangspunkt i det område, hvor barnet bor - indenfor de 4 områder.

Selvbetjening til opskrivning

Her kan du opskrive dit barn via Digital pladsanvisning.

Når barnet er født, kan det skrives op til vuggestue og dagpleje. Opskrivning indenfor den første måned efter barnets fødsel giver automatisk anciennitet fra fødselsdagen.

Ved senere opskrivning gives anciennitet fra opskrivningstidspunktet. Barnet skal skrives op til det tilbud, der er aktuelt for dets alder. Børn, der allerede er indmeldt, overflyttes automatisk fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO.

For indmeldelse i fritidsklub gælder der særlige regler - se under Fritidsklub.

Pladsanvisningen vil som hovedregel tage hensyn til eventuelt ønske om en særlig institution. Oplysning om særlige ønsker kan give Pladsanvisningen en rettesnor i forhold til at tilgodese så mange forældre som muligt.

Ved anvisning af pladser er der imidlertid en række forhold, der skal tages hensyn til, og det kan derfor ikke garanteres, at man får opfyldt særlige ønsker.

Pladsanvisningen har som mål at sikre en sammensætning i den enkelte børnegruppe, der tager flest mulige hensyn.

Der kan ikke garanteres en bestemt plads til et bestemt tidspunkt.

×

Cookie info