Udskriv

Pasningstakster i anden kommune

Pasningstakster i anden kommune

Taksten for børn indmeldt i institution i anden kommune udregnes ud fra institutionskommunens driftsudgift og Tårnby Kommunes driftsudgift. Dette betyder at taksten i enkelte tilfælde vil være væsentlig højere end institutionskommunen.


Der ydes ikke økonomisk friplads eller søskenderabat på den reelle difference mellem institutionskommunen og Tårnby Kommune. Der ydes ligeledes ikke søskenderabat ved indmeldelse i klub.

Der er ikke betalingsfri måned i Tårnby Kommune. Taksterne fra de kommuner med juli som betalingsfri, er omregnet til 12 måneder.

Priser for daginstitutionsophold i anden kommune i 2019

Den beregnede pris for en borger i Tårnby, der har barn optaget i institution i anden kommune udover dem du kan se nedenfor, kan oplyses ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Priserne baserer sig på den enkelte kommunes driftsudgifter.

For at læse mere om lovgrundlaget for udregningen af forældrebetalingen, når børn benytter plads i en anden kommune end bopælskommunen, så henviser vi til Dagtilbudsloven.

En Tårnby-borgers pris for ophold i København, Dragør og Frederiksberg kommuner fremgår nedenfor.

Takst for 2019:

København:

Pris Institution
5.770 kr. Dagpleje
3.798 kr. Vuggestue
2.474 kr. Børnehave

1.812 kr.

Børnehave, uden mad
1.013 kr. Fritidshjem/SFO
   411 kr. Klub
   681 kr.    Ungdomsklub

 Dragør:

Pris Institution
2.946 kr. Dagpleje
4.057 kr. Vuggestue
1.521 kr. Børnehave

 1.465 kr.

Fritidshjem/SFO
   573 kr. Klub
     
    

 Frederiksberg

Pris Institution
5.207kr. Dagpleje
3.511 kr. Vuggestue
2.182 kr. Børnehave

1.615 kr.

Fritidshjem/SFO
   334 kr. Klub
    103 kr. Ungdomsklub
    
×

Cookie info