Udskriv

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn, som kan kvalificeres yderligere af en dialog.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. 

Kvalitetsrapport for 2011-2012

×

Cookie info