Udskriv

Forældreansvarsloven

Tegnede børn

Hvem skal skrive under på en indmeldelse og udmeldelse?

Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet i et dagtilbud eller fritidshjem/ SFO (Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet i dagtilbud eller fritidshjem.)

Forældremyndighed alene

Hvis en forældre har forældremyndigheden alene, er det kun denne forælder, som kan indmelde og udmelde barnet i dagtilbud eller fritidshjem/SFO.

Fælles forældremyndighed

Hvis der er fælles forældremyndighed, er der forskel på, om barnet skal indmeldes/udmeldes i et dagtilbud eller i et fritidshjem/SFO. Dette hænger sammen med Forældreansvarsloven, som trådte i kraft 1. oktober 2007 (se nedenfor).

Vuggestue, dagpleje og børnehave

Den forælder, som barnet bor hos, kan beslutte, hvor barnet skal gå i vuggestue, dagpleje og børnehave. Kun bopælsforælderen behøver at skrive under på indmeldelse og udmeldelse.

Fritidshjem/SFO

Forældrene skal være enige om, hvor barnet skal gå i fritidshjem/SFO. Begge forældre skal skrive under på indmeldelse og udmeldelse.

Forældreansvarsloven § 3

Vejledning til forældreansvarsloven

Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

Ifølge "Vejledningen til Forældreansvarsloven" er valg af skole og fritidstilbud en beslutning, som kræver enighed mellem forældrene.

Ifølge "Vejledningen til Forældreansvarsloven" er valg af daginstitution, herunder vuggestue, dagpleje og børnehave, en beslutning, som kan træffes af den forælder, som barnet bor hos.

×

Cookie info