Udskriv

Vuggestuen Corneliusmindevej 4

Vuggestuen Corneliusmindevej 4

Vuggestuen
Corneliusmindevej 4
2770 Kastrup
Tlf.nr. 2426 8990

Leder: Rie Hansen
Fung. souschef: Mette Rasmussen

Normering:  27 børn i alderen 0-3 år

E-mail til institutionen: vucor.bk@taarnby.dk

Pnr. 1014853428

Vedrørende Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (Smiley) 

Hverdagslivet

Vi ser hverdagslivet som det liv, der udfolder sig dagligt blandt børn og voksne i vuggestuen. Vi betragter vores hverdagsliv som omdrejningspunktet for vores pædagogiske praksis. Det er her, den opstår og udvikles.

Hverdagslivet er fyldt med glæde, humor, gråd, leg, råb, skrig, venskaber og uvenskaber, sand, vand, snegle, busture, blå mærker, sang og musik, huler i krat og under borde, løbe, rulle, hoppe, spise, måltider, nysgerrighed og forundring, og meget meget mere.
Af den mangfoldighed, der opstår af aktiviteter blandt børn og voksne og daglige gøremål, relationer børnene imellem og mellem børn og voksne, udvikles der et væld af mange forskellige læreprocesser hos både børn og voksne.

Måden, hvorpå vi voksne er sammen med børnene på, og de rammer, vi skaber for børnene, aktiviteterne, samværet og hverdagen har betydning for, hvordan både børn og voksne udvikler og lærer her i vuggestuen.

Derfor er det vigtigt for os, at vi kan se vores værdier, pædagogiske målsætning og vores arbejde med vores pædagogiske læreplan afspejle sig i vores hverdagsliv og daglige pædagogiske arbejde.

Fysiske rammer

Vi er en lille vuggestue med 27 børn i alderen 0-3 år. Børnene er opdelt i 3 mindre grupper fordelt på to etager. Vi er et hus med mange små rum, skæve vinkler og kroge og trapper, hvilket giver udfordringer og god fysik for både børn og voksne i dagligdagen.

Vi har et køkken, hvor der bliver tilberedt måltider af økologiske råvarer, og hvor der er mulighed for, at børnene kan være med til at bage en leverpostej, skære i grøntsager m.m.

Vi har en have rundt om huset med træer, buske og krat, hvor børnene har mulighed for at gå på opdagelse. Vi har et æbletræ, hvor børnene kan klatre, og vi har sandkasse, gynger, vand-leg og gamle rosenbuske.

Målsætning

Vi vil gerne have, at børnene udvikler et sundt og godt selvværd og en selvstændighed, der gør, at de kan handle på egne ønsker, behov og ideer og tage initiativer til leg og fællesskab med andre børn og voksne. Vi vil gerne udvikle deres evner til at indgå i forpligtende fællesskaber med respekt og omsorg for andre mennesker, når de forlader deres vuggestueliv og begynder deres nye børnehaveliv.

Værdier

Inddragelse Vi arbejder ud fra at inddrage børnene i mange forskellige aspekter af vores hverdag. Det er i de daglige gøremål: f.eks. at dække bord, tage ud af bordet, vaske borde og feje gulv, lægge vasketøj sammen, selv tage tøj af og på, selv smøre sin mad og hælde mælk op af små kander i sit glas. Det er i planlægning af aktiviteter: hvilke ønsker og ideer har børnene til, hvad vi skal lave, og at de kan hjælpe hinanden.

Fællesskab

Vi arbejder med at give børnene en oplevelse af at være enkelte individer med egne ønsker og behov og samtidig være en del af fællesskaber, og hvad det giver af muligheder for lege og eksperimenter sammen med de andre børn og voksne.

Anerkendelse Vi arbejder ud fra, at alle børn har hver sine særlige egenskaber og personligheder, som vi voksne har øje for, ved at se og følge børnenes initiativer og ideer og hjælpe dem med at udvikle dem sammen med de andre børn. Personalet arbejder med egen refleksion over den pædagogiske praksis for herigennem at udvikle vores bevidsthed, pædagogiske viden og pædagogik.

Læringsforståelse

Vi har udarbejdet fem temaer, hvori hvert tema repræsenterer en læringsforståelse, som vi kan se har betydning for børnenes udvikling og læring.

De voksnes rammer, gentagelse og genkendelighed:

Rammen for en given aktivitet er et læringsrum, som den voksne har skabt for børnene med perspektivet for øjet. Det er en voksenstyret aktivitet, hvor den voksne har mulighed for både at rette sin opmærksomhed på det enkelte barn og på gruppen som helhed.

Ved at gentage aktiviteten inden for den samme ramme, skabes der en overskuelighed og genkendelighed hos børnene, som gør, at børnene bliver trygge og ved, hvad der skal ske.

Når børnene kender rammen for aktiviteten, vil børnene begynde at tage mere og mere initiativ ved f.eks. at komme med individuelle bidrag til aktiviteten i gruppen. Det er med til at udvikle en begyndende forståelse/følelse af at være en enkelt person og en del af en gruppe, som er medvirkende til at udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer. Heri ligger der en vigtig læringsforståelse: "at børn lærer ved at være aktive deltagende i mange forskellige sammenhænge", og at det er den voksne, der skal sørge for at skabe rammerne, så børnene har mulighed for dette.

Børns frustrationer

Frustrationer er en væsentlig del af børnenes liv i vuggestuen. Børn lærer gennem deres frustrationer. At ville noget, som man ikke kan, at have en vilje, tage initiativ og møde modstand, giver frustrationer hos barnet, og den måde, hvorpå den voksne hjælper barnet gennem deres frustrationer, er med til at udvikle barnet inden for de personlige kompetencer, sproglige og kommunikative kompetencer og sociale kompetencer.

Vi kan og skal ikke tage børnenes frustrationer fra dem. De skal bruge dem til at lære at differentiere deres måder at håndtere og løse problemer og udfordringer på, og samtidig lærer de at differentiere deres udtryk i mødet med modstand og frustrationer.

Børns dit & mit

Børnene bruger en stor del af deres tid i vuggestuen på at forholde sig til og forstå begreberne: "mit" og "dit". Når børnene forholder sig til begrebet "mit", er det en del af udviklingen af deres identitetsdannelse og udvikling af deres personlige kompetencer. Dette kan give en del konflikter og frustrationer hos børnene, og vi ved, at det er en del af børnenes udvikling og begyndende forståelse for de sociale samspilsprocesser, der udspiller sig i hverdagen i vuggestuen, og som ligeledes er en del af børnenes udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Det er den voksne, der skal hjælpe børnene igennem disse læreprocesser, ved sprog og handling at støtte børnene i deres selvforståelse og i deres sociale samspilsprocesser.

Børns aktive deltagelse

Inddragelse af børnene i de daglige gøremål giver børnene autentiske oplevelser, som er med til at give dem en følelse af, at de er betydningsfulde for de voksne.

At lære ved at være aktiv og blive inddraget i daglige gøremål er med til at udvikle mange forskellige kompetencer hos børnene, som f.eks.:

  • Krop og bevægelse: ved det at bære, løfte, hælde, smøre mad m.m.
  • Personlige kompetencer: ved et øget selvværd: "Se hvad jeg er og kan"
  • Naturfænomener: ved f.eks. at opleve, når noget er tungt/let
  • Sproglige kompetencer: ved samtale med den voksne

Børnekultur

Når de voksne skaber rammerne, der giver plads og mulighed for børnenes egne initiativer, og de hjælper og understøtter børnene i deres egne og fælles initiativer, opstår der en børnekultur. En børnekultur, som udspringer af børnenes egne initiativer og inspiration uden indblanding fra de voksne. Det har betydning for børnenes personlige, sproglige, og sociale kompetencer og er samtidig med til at udvikle fællesskabsfølelser hos børnene.

×

Cookie info