Udskriv

Distrikt Tårnbygårdsskolen (specialskole)

Tårnbygårdsskolen

 

SFO-leder: Gitte Kjølstrup Andersen

Tårnbygårdsskolen
Englandsvej 392
2770 Kastrup
Telefon: 32 51 17 33
E-mail  til Tårnbygårdsskolen: gkj.tg.bk@taarnby.dk

SFO åbner kl. 6.30 og lukker 16.30
Normering: 55  børn

Pnr. 1007808980

 

SFO'en kendetegnes ved:

Vi tager afsæt i børnenes potentialer (frem for deres mangler) gennem lytten, dialog, empati og åbenhed.

Vi ønsker, at børnene skal udvikle sig til selvstændige og kompetente personer gennem forskellige udfordringer og opgaver, de bliver stillet overfor i deres hverdag.

Barnet udvikler sig ved de forventninger, påvirkninger og udfordringer der bliver dem stillet.

I hverdagen er der mange situationer, hvor børnene selv skal kunne tage initiativ, og i disse opgaver/konflikter vil personalet støtte børnene ved at forklare dem situationens sammenhæng, indtil de selv er i stand til at klare sig.

Hver klasse har tilknyttet pædagoger som er i klassen hele dagen med lærerne. Både lærer og pædagoger samarbejder med de fagfolk som er omkring jeres barn og de gør alt for at jeres barn er i trivsel.

Vi har et miljø, hvor der er rart for børnene at være, hvor de trives og kan udvikle sig. Børnenes fritid på SFO´en er børnenes fritid, og derfor skal det meste af tiden også være præget af frivillighed.

Vi skaber rum til og muligheder for fordybelse og læring.

Læring opstår der, hvor børn fordyber sig i en ting, hvor de får nye ideer, tanker og opdager nye sammenhænge. Det gør børn dels af sig selv, men vi vil som voksne også sørge for, at de får passende udfordringer, rum til at gå på opdagelse, nye vinkler på velkendte ting og tiden til fordybelsen. Desuden vil vores mål for læringen i SFO´en fokusere på sociale færdigheder og holdninger.

Vores værdigrundlag er baseret på et ønske om at skabe et sted, hvor børn og voksne er åbne og aktive, og hvor gode meningsfyldte aktiviteter og oplevelser er en naturlig del af hverdagen.

Hver dag bestræber vi os på at gøre dagen både tryg, sjov og fyldt med oplevelser, harmoni og livslyst, så børnenes sociale relationer og venskaber styrkes.

Samarbejde med skolen:

SFO-delen har et forpligtende samarbejde og derfor ønskes en fælles tilgang fra SFO-områdelederne, om samarbejdet med skolen. Her tænkes samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiecafe kan være omdrejningspunktet, det er for at tilgodese, at barnet bliver løftet fra dens udgangspunkt.

Vores teamsamarbejde er i centrum både fagligt som socialt, med fokus på faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback på barnet. 

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et godt tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed i hverdagen for barnet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Skoleintra.

Efter behov tilbyder vi en trivselssamtale, hvor vi sammen har mulighed for at gennemgå jeres barns trivsel og udvikling.

Vi opfordrer til, at I som forældre kommer forbi i hverdagen, og I er velkomne - også selv om barnet bliver stort og "kan selv".

Vi viser gerne Tårnbygårdsskolens SFO frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan I kontakte skolens kontor på telefon mandag til fredag mellem kl. 8-15.

 

"Vi lærer gennem leg - Vi lærer til livet"

×

Cookie info