Udskriv

Distrikt Skottegårdsskolen

Skottegårdsskolen

 

Skottegårdsskolen SFO

Saltværksvej 69 - 2770 Kastrup - 30 76 04 18

E-mail til institution: sksfo.bk@taarnby.dk

 

Områdeleder : Rikke Haugen Sørensen

Telefon: 30 76 04 14

E-mail: rhs.sksfo.bk@taarnby.dk

 

Telefon til Pædagogisk leder:  30 76 04 15

Telefon til afdelingsleder: 30 76 04 16

 

Åbningstider:

I skoleuger 6.30 - 8.00 og 14.00 - 17.00

I skoleferier 6.30 - 17.00

 

SFO'ens fysiske rammer:

Skottegårdsskolens SFO, Højhuset og Langhuset er rammen om i alt ca. 280 børn og ca. 20 medarbejdere, hvoraf vi altid har 1 studerende. 

Værdiggrundlag:

SFO'en er igennem dialogiske debatter kommet frem til, hvilke værdier det pædagogiske arbejde i SFO'en skal tage afsæt i, og dermed være SFO'ens værdigrundlag.

Det betyder, at der skal være en "rød tråd" mellem det pædagogiske arbejde og værdierne.

Det overordnede mål er selvværd.

For os betyder det:

Anerkendelse:

  • Empati - At kunne sætte sig i andres sted
  • Respekt - Du er ok, selvom du ikke er ligesom mig
  • Ligeværd - Vi er lige meget værd
  • Nærvær - At være tilstede, se og høre det enkelte barn og gruppen
  • Dannelse - Dannelsen af identitet, hvem er jeg og hvorfor er jeg den jeg er?

Fællesskab:

  • Demokrati - At blive hørt og sige sin mening
  • Livshistorie - Kendskab til barnets baggrund og sociale relationer
  • Relationer - Opmærksomhed om de måder vi er sammen med hinanden på

 

SFO'ens målsætning:

Vi ønsker at give børnene medbestemmelse, medindflydelse og medansvar.

Vi tror på at alle mennesker udvikler sig når de gør noget - når de selv er virksomme.

Vi har fokus på børnenes sociale relationer heri også sproglig og fysisk udvikling.

Vi ønsker at SFO'en er et sted hvor børn og voksne trives og, hvor omsorg, nærværd og humor er centrale elementer i dagligdagen.

Vi har derfor fokus på hvordan vores pædagogiske praksis fungere og, hvordan vi kan hele tiden kan evaluere og udvikle den i forhold til de krav, behov og ønsker der er.

 

SFO'ens pædagogiske praksis:

Det er vigtigt for os, at vi har et hus, som i det daglige pædagogiske arbejde afspejler SFO'ens værdigrundlag.

SFO'en skal være et hus, som danner rammer for nutidens børns behov, som føles hjemligt, og som de oplever som deres.

Børnene kan bevæge sig rundt i hele huset, i forhold til de tilbud de har lyst til.

Alle rummene er meget forskellige aktivitetsmæssigt, men gennemgående for dem alle er, at der arbejdes på en sådan måde, at det understøtter vores værdier og det som vi synes er vigtigt at børnene får med sig, både i det daglige og senere i livet.

 

Pædagogiske principper:

Vi mener det er vigtigt at give børnene selvfærdsfølelse. At vise dem tillid og give dem ansvar.

Det giver vi bl. a. børnene ved at inddrage dem i forskellige gøremål og aktiviteter, at lære dem at tage vare på sig selv, være gode til at omgås hinanden og hjælpe dem til selv prøve at løse problemer.

Her skal være plads til fejltagelser og til at lære af dem.

Vi mener, det er vigtigt at hjælpe børnene med at sætte ord på deres oplevelser, for der igennem at give dem forståelse af det der sker.

Det betyder, at vi støtter børnene i at formidle deres budskaber på en respektfuld måde i de relationer, de indgår i.

Vi mener derfor, det er vigtigt at give børnene mulighed for personlige valg. Det gør vi f. eks. igennem de fysiske rammer, hvor børnene i et mangfoldigt aktivitetstilbud kan udvikle venskaber på tværs af køn og alder.

 

Overgangen fra børnehave til SFO:

Hvert år omkring marts/april måned modtager vi de børn, som skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. I perioden fra marts/april til august er det SFO'ens opgave at støtte og hjælpe disse børn i at danne nye relationer og at gøre dem trygge i den nye verden, som de nu er en del af.

Vi prioriterer modtagelsen af de nye børn meget højt og ønsker igennem bl.a. informationsmøder, velkomstfolder og forskellige former for samarbejde mellem børnehaven, skolen og SFO'en at gøre overgangen fra børnehaven til SFO/skole så nænsom som det er muligt.

 

Kost:

Uden mad og drikke duer helten ikke.

Hver morgen er der en nærende og sund morgenmad til de børn, der ikke har mulighed for at spise morgenmad hjemme. Om eftermiddag er der grønt og rugbrød på menuen.

Madværkstedet i caféen er varieret både i læringsøjemed, i forhold til smags- og sanseoplevelser, og udover dette tænkes der i sunde kostvaner og så vidt muligt i økologi.

×

Cookie info