Udskriv

Distrikt Skelgårdsskolen

Skelgårdsskolen 2

 

Daglig pædagogisk leder: Kim Schultz

Tømmerupvang
Ugandavej 118
2770 Kastrup
Telefon: 2461 5996

   E-mailsfotom.bk@taarnby.dk

Tømmerupvang huser 0 - 3 klasse og har morgenåbning kl. 6.30- 8.00 for børn fra Byg på Kongelundsvej og Tømmerupvang og lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Tømmerupvang har åbent fra 6.30 - 17.00 i alle skoleferier.

Morgenmad serveres i tidsrummet 6.30-7.30.

Iportal: sfotømmerupvang.iportalen.dk

Normering: 101 børn 

Daglig pædagogisk leder:  Andreas Moesgaard

 Skelgården
Aladdinvej 24
2770 Kastrup
Telefon: 2164 1438

 E-mailsgsfo.bk@taarnby.dk

Skelgården har børn 0 -3 klasse og har morgenåbning, kl. 6.30 for børn fra Skelgården og Strandgården, og lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Skelgården har åbent fra 6.30 - 17.00 i alle skoleferier. 

Morgenmad serveres fra kl 6.30 - kl. 7.30.

Iportal: sfoskelgaarden.iportalen.dk

Normering:  134 børn

 

Daglig pædagogisk leder: Just (Birgit Lundbek Justesen)

Kongelundsvej
Kongelundsvej 464,
2770 Kastrup.
Telefon: 3253 4051

E- mail:  SFOkon.bk@taarnby.dk

Kongelundsvej modtager børn fra 0-3 klasse.

På skoledage er der morgenåbning kl. 6.30 på Tømmerupvang. På helligdage og i ferier er der morgenåbning på Kongelundsvej.

SFO'en lukker kl.17.00.

Lukket Kr. himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Åben alle andre dage. 

Morgenåbning og morgenmad på SFO Tømmerup mellem kl.6.30 -7.30. 

Normering: 50 børn

Daglig pædagogisk leder: Birgith Madsen
Afdelingsleder: Charles Pickel Høybye

Strandgården
Elborg Allé 6-16
2791 Dragør
Telefon: 3253 4294

                   E-mailsfostr.bk@taarnby.dk

Strandgården modtager børn fra 0.-3 klasse.

På skoledage er der morgenåbning kl. 6.30 på Skelgården. På helligdage og i ferier er der morgenåbning på SFO Strandgården.

SFO'en lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Der er mulighed for morgenmad på SFO Skelgården i tidsrummet 6.30-7.30.

Iportal: sfostrandgården.iportalen.dk

Normering: 90 børn

 

SFO'en kendetegnes ved:

At vi ønsker at styrke børnenes sociale kompetencer, så de udvikler evnen til at skabe nære relationer til andre i børne- og voksenlivet. Børnene skal kende og acceptere de sociale spilleregler. De skal blive gode til at løse konflikter, knytte venskaber og føle empati. De skal kunne sige til og fra i samspillet med andre. For at udvikle disse egenskaber hos børnene støtter vi dem i at tro på sig selv og på, at de har noget godt at tilbyde i samværet med andre. De opfordres til at sætte ord på deres følelser og behov. De støttes i løsningen af deres indbyrdes konflikter, så de ved at lære at aflæse andres signaler, får forståelse for andres behov, og på den måde kan vise hinanden opmærksomhed og anerkendelse.

En grundlæggende følelse af selvværd er forudsætningen for, at man naturligt behandler andre med respekt, forståelse og tolerance. En grundlæggende følelse af selvværd indebærer, at man er i balance med sig selv og tror på sig selv. Selvværd er følelsen af at være god nok, fordi man er den man er.

For at styrke børnenes selvværd er det vigtigt at være nærværende og interesserede i børnenes liv, anerkende dem og vise dem, at vi kan lide dem.

Et barn i balance med sig selv vil kunne modtage og give flere positive tilkendegivelser i samværet med andre.

Børnene skal have medbestemmelse i forhold til de beslutninger, de reelt kan få indflydelse på og kan forstå. Det vil sige, at børnene skal have mulighed for at træffe nogle valg i hverdagen.

Formålet er at udvikle børnenes lyst til at blande sig og vise initiativ, men også at lære dem, at det, de vælger, har konsekvenser. Børnene skal lære at vælge til og fra i forhold til egne værdier og holdninger.

Samarbejde med skolen:

SFO-delen har et forpligtende samarbejde og derfor ønskes en fælles tilgang fra SFO-områdelederne, om samarbejdet med skolen. Her tænkes samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiecafe kan være omdrejningspunktet, det er for at tilgodese, at barnet bliver løftet fra dens udgangspunkt. SFO og skolens teamsamarbejde er i centrum, og her tænkes fagligt som socialt med fokus på faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback på barnet. 

Det kan ikke undgås, at kulturen i samarbejdet mellem SFO og skole vil variere i kommunens skoledistrikter og derfor mødes de respektive SFO-områdeledere månedligt, for at udveksle relevante emner og perspektiver med tanke om det gode samarbejde mellem SFO og skole.

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed i hverdagen for barnet. Derfor er I altid velkomne til at komme forbi og tage en snak med os om jeres barns trivsel.

Efter behov tilbyder vi en trivselssamtale, hvor vi sammen har mulighed for at gennemgå jeres barns trivsel og udvikling.

Vi viser gerne vores SFO frem, og I skal være meget velkomne til at komme forbi og fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Iportalen og Aula.

×

Cookie info