Udskriv

Distrikt Pilegårdsskolen

Pilegårdsskolen 1

 

Daglig pædagogisk leder: Kenneth Herbst

SFO Pilen
Munkebjergvej 2
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 23 47

E-mail til institutionen:
sfopil.bk@taarnby.dk

 

 SFO "Pilen" huser 0.- 3. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO'er og lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. 

Normering: ca. 145 børn

 

Pnr. 1007810020

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

Daglig pædagogisk leder: Hanne Persson

SFO Munkebjergvej
Munkebjergvej 123 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 52 21 89

E-mail til institutionen: 
sfomun.bk@taarnby.dk 

SFO "Munken" huser 0.- 3. klasse og åbner, når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. I skoleferier åbnes kl. 6.30 og lukker kl. 17:00.

 Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. 

Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. "Munken", Munkebjergvej 123 tilbyder morgenmad i skoleferierne.

 "Munken" er under Hanne Perssons ledelse sammen med Ingstrup Allé 39 med samlet personalegruppe.

Normering: ca. 110 børn

Pnr. 

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

Daglig pædagogisk leder: (konst. Leder) Tobias Vestergaard

SFO Brønderslev Alle
Brønderslev Allé 28
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 23 62

E-mail til institutionen: sfobrond.bk@taarnby.dk

SFO Brønderslev Alle huser 0.- 3. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO'er og lukker kl. 17.00.

 Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. SFO Brønderslev Alle tilbyder morgenmad i skoleferierne.

 

Normering: ca. 110 børn

Pnr.

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

   

Daglig pædagogisk leder: Jens Barslev

SFO Vestre Bygade
Vestre Bygade 31 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 51 17 67

E-mail til institutionen: sfoves.bk@taarnby.dk

SFO Vestre Bygade 31 huser 0.- 3. klasse og åbner, når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. I skoleferier åbnes kl. 6.30 og lukker kl. 17:00. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. SFO Vestre Bygade 31 tilbyder morgenmad i skoleferierne.

 

Normering: ca. 70 børn

Pnr.

Iportal:  https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

 

De daglige pædagogiske ledere refererer til områdelederen Ken A. Kuwashima.

Kontakt skolen: https://pg.aula.dk/ 

SFO'en kendetegnes ved:

Vi tager afsæt i børnenes potentialer (frem for deres mangler) gennem lytten, dialog, empati og åbenhed.

Vi ønsker, at børnene skal udvikle sig til selvstændige og kompetente personer gennem forskellige udfordringer og opgaver, de bliver stillet overfor i deres hverdag.

Barnet udvikler sig ved de forventninger, påvirkninger og udfordringer, der bliver dem stillet.

I hverdagen er der mange situationer, hvor børnene selv skal kunne tage initiativ, og i disse opgaver/konflikter vil personalet støtte børnene ved at forklare dem situationens sammenhæng, indtil de selv er i stand til at klare sig.

Hver klasse har tilknyttet en primær kontaktperson på SFO´en, som er den hovedansvarlige for klassen, og som samarbejder med klasselæreren.

SFO´erne har tæt samarbejde med skolen om dit barns trivsel. 

Vi har et miljø, hvor der er rart for børnene at være, hvor de trives og kan udvikle sig. Børnenes fritid på SFO´en er børnenes fritid, og derfor skal det meste af tiden også være præget af frivillighed.

Vi skaber rum til og muligheder for fordybelse og læring - ikke indlæring.

Læring opstår dér, hvor børn fordyber sig i en ting, hvor de får nye ideer, tanker og opdager nye sammenhænge. Det gør børn dels af sig selv, men vi vil som voksne også sørge for, at de får passende udfordringer, rum til at gå på opdagelse, nye vinkler på velkendte ting og tiden til fordybelsen. Forskellen mellem dette og indlæringen i skolen er, at vi ikke har nogen facitliste, der skal nås. Desuden vil vores mål for læringen i langt højere grad end skolens fokusere på sociale færdigheder og holdninger, frem for at være fokuseret på målbar viden.

Vores værdigrundlag er baseret på et ønske om at skabe et sted, hvor børn og voksne er åbne og aktive, og hvor gode meningsfyldte aktiviteter og oplevelser er en naturlig del af hverdagen.

Hver dag bestræber vi os på at gøre dagen på SFO'en både trygt, sjovt og fyldt med oplevelser, harmoni og livslyst, så børnenes sociale relationer og venskaber styrkes.

Samarbejde med skolen:

SFO´en har et forpligtende samarbejde og derfor ønskes en fælles tilgang fra SFO-områdelederne, om samarbejdet med skolen. Her tænkes samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiehjælp/faglig fordybelse kan være omdrejningspunktet, det er for at tilgodese, at barnet bliver løftet fra dens udgangspunkt. SFO og Skolens teamsamarbejde er i centrum og her tænkes fagligt som socialt, med fokus på faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback på barnet. 

Det kan ikke undgås, at kulturen i samarbejdet mellem SFO og skole vil variere i kommunens skoledistrikter og derfor mødes de respektive SFO-områdeledere månedligt, for at udveksle relevante emner og perspektiver med tanke om det gode samarbejde mellem SFO og skole.

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et godt tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed i hverdagen for barnet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Iportalen og Skoleintra.

Efter behov tilbyder vi en trivselssamtale, hvor vi sammen har mulighed for at gennemgå jeres barns trivsel og udvikling.

Vi opfordrer til, at I som forældre kommer forbi i hverdagen, og I er velkomne - også selv om barnet bliver stor og "kan selv".

Vi viser gerne distriktets SFO frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan SFO'en kontaktes på telefon mandag til fredag mellem kl. 10.00 og 11.00.

×

Cookie info