Udskriv

Distrikt Nordregårdsskolen

Nordregårdsskolen

 

Daglig pædagogisk leder: Thor Alder Antorini

SFO Randkløve Alle
Randkløve Alle 2-10
2770 Kastrup
Telefon: 30 76 05 94

E-mail til institutionen: SFOran.bk@taarnby.dk

SFO Randkløve Alle huser primært 0 - 2 klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO'er og lukker kl. 17.00.

Lukket dage efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Endvidere samler SFO Randkløve Alle børn i skoledistriktet, når skolen har ferielukket.

Morgenmad serveres på Randkløve Alles SFO.

Normering: ca. 125 børn

Pnr. 1007808263

Daglig pædagogisk leder: Claus Rune Oemig

SFO Corneliusmindevej 
Corneliusmindevej 40 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 52 36 07

E-mail til institutionen: SFOcor.bk@taarnby.dk

SFO Corneliusmindevej huser primært 3 klasse og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Morgenmad serveres på SFO Randkløve Alle hele året.

Normering: ca. 50 børn

Pnr. 1003273213 

 

De daglige pædagogiske ledere refererer til områdelederen; Thomas Sahl Kelberg.

https://ng.aula.dk = (kontakt skolen).

 

SFO kendetegnes ved:

At børnene har indflydelse på egen tid. SFO'en bygger på kreativitet, samvær, udfoldelse og udfordringer i trygge rammer. Således danner SFO'en rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. SFO'en skal med sit indhold medvirke til helheden i barnets hverdag. Medarbejderne sætter ud fra en anerkendende tilgang rammerne for børnenes egne tiltag og de voksenstyrede aktiviteter. Medarbejderne har fokus på det enkelte barn og på gruppens sociale sammensætning.

I SFO'en arbejdes der med fokus på fritid ved:

At børns venskaber har stor betydning i SFO'en, og at de voksne er med til at skabe åbninger og rammer for at venskaber bevares og nye opstår.

At legen har en fast plads i SFO. Legen stiller krav om organisering, at der forhandles om indhold, roller, regler og laves aftaler, inden legen kan gå i gang.

At man som barn har valgfrihed til selv at vælge, hvilke aktiviteter og værksteder man gerne vil deltage i og på den måde blive bevidst om at strukturere sin egen fritid.

At det andre gange er de voksne, der planlægger anderledes aktiviteter/værksteder, for at inkludere alle børn i fællesskabet, samtidig med at vi ønsker at udfordre og udvikle børnene.

Samarbejde med skolen:

SFO-delen har et forpligtende samarbejde og derfor ønskes en fælles tilgang fra SFO-områdelederne, om samarbejdet med skolen. Her tænkes samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiecafe kan være omdrejningspunktet. Dette er for at tilgodese, at barnet bliver løftet fra dens udgangspunkt. SFO og Skolens teamsamarbejde er i centrum og her tænkes fagligt som socialt, med fokus på faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback på barnet. 

Det kan ikke undgås, at kulturen i samarbejdet mellem SFO og skole vil variere i kommunens skoledistrikter og derfor mødes de respektive SFO-områdeledere månedligt, for at udveksle relevante emner og perspektiver med tanke om det gode samarbejde mellem SFO og skole.

Forældresamarbejde:

Elektronisk kommunikation sker gennem Iportalen og Skoleintra.

Vi viser gerne distriktets SFO'ere frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan SFO'en kontaktes på telefon.

Vi lægger stor vægt på et godt og åbent forældresamarbejde.

 

Det er vigtigt at forældre / personale har en god - gerne daglig - kontakt, da vi mener det danner grobund for at sikre børnene trivsel.

Udover de fælles skole / hjem trivselssamtaler med lærer / pædagog, er der altid plads til samtale, hvis og når der er brug for dette.

×

Cookie info