Udskriv

Distrikt Løjtegårdsskolen

Løjtegårdsskolen 1

 

 

Daglig pædagogisk leder: Mette Hjorth

SFO Løjtegårdsvej
Løjtegårdsvej 60/60B
2770 Kastrup
Telefon: 30 76 04 95

E-mail til institutionen: sfoloj.bk@taarnby.dk

SFO Løjtegårdsvej huser 0 - 3 klasse

Åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00.

 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart, juleaftensdag og mellem jul og nytår.

 

Endvidere samler SFO Løjtegårdsvej børnene i det ene hus, når skolen har ferielukket.

 

Morgenmad serveres i det hus der morgenåbner

  

Normering: pt. 10 skoleklasser

Pnr. 1007810071

Daglig pædagogisk leder: Helle Lauritzen

SFO Gemmas Alle 
Gemmas Alle 36 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 51 26 02

E-mail til institutionen: sfogem.bk@taarnby.dk

SFO Gemmas Alle huser 0 - 3 klasse

Åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00.

 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart, juleaftensdag og mellem jul og nytår.

 

I ferieperioder samarbejdes der med den i samme hus boende børnehave

 

Morgenmad serveres på SFO Gemmas Alle

 

Normering: pt. 5 skoleklasser

Pnr. 1019905965 

De daglige pædagogiske ledere refererer til områdeleder Ole Juhl der sidder på Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, tlf.32507503

 

SFO kendetegnes ved:

At være et friere læringsrum end det børnene kender fra skolen, men ligeså vigtigt.

Det er her børnene afprøver deres alsidige og sociale kompetencer, det er her de opdager at der er flere måder at løse konflikter på, at være en god kammerat på. Det er her de afprøver om de selv tør, f.eks. spørge et fremmed barn om de vil lege, og risikere et afslag… eller prøve en ukendt udfordring.

Det er her at børnene hele tiden udvider viften af sociale handlemønstre ved at prøve selv, eller om nødvendigt blive guidet af en kompetent voksen. Det er her nye fællesskaber kan opstå, om en ide, en interesse eller en aktivitet, og det er her at leg stadig er et vigtigt domæne for afprøvning af sociale, tværfaglige og kreative kompetencer.

Vi bestræber os på at være et sted hvor børnene udvikler sig mod at blive livsglade børn der trives, er nysgerrige og robuste, og til stadighed udvider deres sociale kompetencer i et nærværende og positivt miljø. Børnene mødes og anerkendes for det de er, mere end for det de kan. VI vil skabe en grundlæggende tryghed, der gennem gode relationer udvikles til den tillid der bliver fundamentet for barnets videre udvikling.

Det er vores opgave, at lade barnet glædes over det, barnet kan, og samtidig skabe muligheder så det udfordres og får lyst til at tage næste skridt, - det gælder for barnet individuelt og som del af et fællesskab.

Vores krav til barnet er at de er aktive medspillere i denne udvikling…

Organisering i SFO'en:

Alle medarbejdere i SFO'en har opgaver i både SFO og skole. Vi tror på at alle skal være med til at løfte den fælles opgave om børns læring og udvikling. Alle klasser har en primær klassepædagog der er hovedansvarlig for at binde de forskellige læringsrum som skole og SFO udgør sammen.  

Samarbejde med skolen:

SFO-delen har et forpligtende samarbejde med skolen, som ønskes fremmet ved en fælles tilgang fra SFO-områdelederne. Her tænkes at samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiecafe kan være omdrejningspunktet, så barnet løftes fra dets udgangspunkt, og ses som det hele barn. SFO og Skolens teamsamarbejde er i centrum, fagligt som socialt, med fokus på at faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback koordineres. 

Det kan ikke undgås, at kultur og muligheder i samarbejdet mellem SFO og skole vil variere i kommunens skoledistrikter og derfor mødes de respektive SFO-områdeledere månedligt, for at tilpasse relevante emner og udveksle perspektiver med tanke på fortsat at udvikle det gode samarbejde.

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et godt, tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed, hjem-skole-SFO-fritid, i barnets hverdag.

Vi holder altid en individuel forældresamtale ved barnets start, og efterfølgende efter behov. Vi deltager også i skole/hjemsamtaler hvor vi har hovedfokus på den alsidige og sociale udvikling. 

Elektronisk kommunikation sker gennem Skoleintra, men I finder også stadig opslag i institutionerne.

I er velkomne til at komme forbi i hverdagen, - også selv om barnet bliver stort og "kan selv".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi viser gerne distriktets SFO frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet. Der kan aftales besøg via telefon i tidsrummet kl.10.00-11.00.

Yderligere information findes i de enkelte afdelingers velkomstfoldere.

×

Cookie info