Udskriv

Distrikt Korsvejens Skole

Korsvejen

 

Daglig pædagogisk leder: Solveig Bødevadt

SFO Korsvejen
Tårnbyvej 5
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 77 98

E-mail til institutionen: sfokor.bk@taarnby.dk

SFO Korsvejen huser 0 - 2 klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO´er og lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Endvidere samler SFO Korsvejen børn i skoledistriktet, når skolen har ferielukket.

Morgenmad serveres på Korsvejens SFO

Normering: ca. 95 børn

Pnr. 1007808980

Find praktikbeskrivelse her

Daglig pædagogisk leder: Dorte Pedersen

SFO Allégården 
Tårnbyvej 53 B 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 51 69 00

E-mail til institutionen: sfoall.bk@taarnby.dk

SFO Allégården huser 3 klasse og åbner, når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage.

 Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Husk på ferie/fridage skal børnene afleveres på Korsvejens SFO. 

Morgenmad serveres på Korsvejens SFO hele året.

Normering: ca. 95 børn

  Pnr. 1007809960

Find praktikbeskrivelse her

 

De daglige pædagogiske ledere refererer til områdeleder:

Thomas Larsen.

Pædagogiske principper:

Vi tager afsæt i børnenes potentialer (frem for deres mangler) gennem lytten, dialog, empati og åbenhed.

Vi ønsker, at børnene skal udvikle sig til selvstændige og kompetente personer gennem forskellige udfordringer og opgaver, de bliver stillet overfor i deres hverdag.

Barnet udvikler sig ved de forventninger, påvirkninger og udfordringer, der bliver dem stillet.

I hverdagen er der mange situationer, hvor børnene selv skal kunne tage initiativ, og i disse opgaver/konflikter vil personalet støtte børnene ved at forklare dem situationens sammenhæng, indtil de selv er i stand til at klare sig.

Hver klasse har tilknyttet en primær kontaktperson på SFO´en, som er den hovedansvarlige for klassen, og som samarbejder med klasselæreren.

SFO'erne har tæt samarbejde med skolen, om dit barns trivsel.

SFO'en kendetegnes ved:

Vi har et miljø, hvor der er rart for børnene at være, hvor de trives og kan udvikle sig. Børnenes fritid på SFO´en er børnenes fritid, og derfor skal det meste af tiden også være præget af frivillighed.

Vi skaber rum til og muligheder for fordybelse og læring - ikke indlæring.

Læring opstår der, hvor børn fordyber sig i en ting, hvor de får nye ideer, tanker og opdager nye sammenhænge. Det gør børn dels af sig selv, men vi vil som voksne også sørge for, at de får passende udfordringer, rum til at gå på opdagelse, nye vinkler på velkendte ting og tiden til fordybelsen. Forskellen mellem dette og indlæringen i skolen er, at vi ikke har nogen facitliste, der skal nås. Desuden vil vores mål for læringen i langt højere grad end skolens fokusere på sociale færdigheder og holdninger, frem for at være fokuseret på målbar viden.

Vores værdigrundlag er baseret på et ønske om at skabe et sted, hvor børn og voksne er åbne og aktive, og hvor gode meningsfyldte aktiviteter og oplevelser er en naturlig del af hverdagen.

Hver dag bestræber vi os på at gøre dagen på SFO´en både trygt, sjovt og fyldt med oplevelser, harmoni og livslyst, så børnenes sociale relationer og venskaber styrkes.

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et godt tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed i hverdagen for barnet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Iportalen og Skoleintra.

Efter behov tilbyder vi en trivselssamtale, hvor vi sammen har mulighed for at gennemgå jeres barns trivsel og udvikling.

Vi opfordrer til, at I som forældre kommer forbi i hverdagen, og I er velkomne - også selv om barnet bliver stort og "kan selv".

Vi viser gerne distriktets SFO frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan SFO'en kontaktes på telefon mandag til fredag mellem kl. 10.00 og 11.00.

×

Cookie info