Udskriv

Distrikt Kastrupgårdsskolen

Kastrupgårdsskolen 1

 

Daglig pædagogisk leder: 
Mikkel Sund

SFO Kastrupgård Valhalla

Blåklokkevej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 73 61

E-mail til institutionen: Kgsfo.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård Valhalla huser 2. - 3. klasse og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. Kirkevej 

Normering: ca. 140 børn 

Afdelingsleder: Angela Passarge

Daglig pædagogisk leder:
Mikkel Sund 

SFO Kastrupgård Asgård
Blåklokkevej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 15 50

E-mail  til institutionenKgsfo.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård Asgård huser 0. - 5. klasse og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. kirkevej hele året.

Daglig pædagogisk leder: 
Esben Langwadt

SFO Gl. Kirkevej Frøen
Gl. Kirkevej 84 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 50 06 66

E-mail til institutionen: Sfokir.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård Frøen huser 0. - 1. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO´er og lukker kl. 17.00. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. kirkevej hele året. 


Normering: ca. 135 børn


De daglige pædagogiske ledere refererer til områdeleder Christine Ramsing 

Frøen

Frøen er Kastrupgaardskolens SFO-tilbud for 0. - 1. klasser

På Frøen er det vigtigt at børnene møder omsorg, nærvær og genkendelighed fra start.

Personalet i Frøen går op i at overgangen fra daginstitution til SFO er tryg og rar.

Frøen tilbyder forskellige aktiviteter for at ramme så bredt som muligt. Aktiviteterne skal være med til at styrke de sociale relationer, som er en vigtig forudsætning for en god hverdag i både skole- og fritidstilbud.

Herudover har Frøens personale fokus på at børnene udvikler selvstændighed, og bliver robuste til at klare sig videre i livet, bl.a. ved overgangen til Valhalla.

Valhalla

Valhalla er Kastrupgaardskolens SFO-tilbud for 2. - 3. klasser

På Valhalla fortsætter vi de vigtige grundelementer fra Frøen: omsorg, nærvær og genkendelighed. Herudover sikre vi en god overgang fra Frøen ved en tydelig og grundig overlevering mellem personalet. På Valhalla møder børnene en højere grad af frihed under ansvar, samt medbestemmelse på deres fritidsliv i SFO-regi.

Valhalla går op i at lave spændende og sjove aktiviteter med fokus på det enkelte barns egen forståelse og sociale kompetencer i både større og mindre grupper. Aktiviteterne danner en ramme om børnenes kreative og menneskelige udvikling - så børnene vælger fritidslivet til. Vi tager også til musikfestival, laver overnatninger og andre større projekter.

Herudover har personalet i SFO Valhalla et ansvar for at gøre børnene parat til klub- og ungdomslivet via en grundig overlevering til Klub Valhalla. 

Asgård

Asgård er Kastrupgaardskolens specialordning for 0. - 5. klasser (visitation kræves)

Asgård sikre en god overgang fra børnehaverne via en grundig overlevering med udgangspunkt i det enkelte barn, og med det enkelte barns udfordringer for øje. Asgård er en afdeling med tydelig struktur og tydelige rammer for at sikre god trivsel og genkendelighed bedst muligt. I Asgård er der mere personale end i Frøen og Valhalla for at kunne støtte og vejlede børnene bedst muligt igennem hverdagen. I Asgård er fokus på at alle har ret til deres forskellighed, og personalet lægger vægt på børnenes kompetencer og kvaliteter, frem for de begrænsninger som deres udfordringer kan føre med sig.

Når børnene er på ture ud af huset, overnatninger eller andre aktiviteter sker det ofte i mindre grupper for at skabe de bedste muligheder for udvikling og læring hos det enkelte barn.

Vi sikre overgangen fra Asgård til klub-regi ved en tydelig og grundig overlevering.

Fælles kendetegn for SFO-tilbud i Kastrupgaardskolens distrikt

  • Særligt fokus på den "gode" overgang
  • Sociale arrangementer og traditioner
  • Kendskab og brug af nærmiljøet
  • Tæt forældresamarbejde
  • Fælles morgenåbning
  • Koloni tilbud
  • Engagerede voksne
  • Høj faglighed

Skolesamarbejde

Vi lægger vægt på den røde tråd mellem skole og SFO, bl.a. ved at det pædagogiske personale er en del af børnenes skoledag i klasserne. Det giver personalet viden om hvordan hele dagen er for barnet.

Det pædagogiske personale har en fælles opgave med lærerene for at udvikle børnene både fagligt og socialt i løbet af skoledagen. Det pædagogiske personale har et særligt fokus på trivsel i klassen, socialtræning og relationsdannelse.

Herudover understøtter det pædagogiske personale den faglige undervisning.

Det pædagogiske personale er en del af teammøder på skolen omkring de årgange de har kontakt med. Herudover har det pædagogiske personale ansvaret for den Understøttende undervisning (UUV)

Det tilstræbes at der altid er pædagogisk personale med til skole-hjemsamtaler.

×

Cookie info