Udskriv

Distrikt Kastrupgårdsskolen

Kastrupgårdsskolen 1

 

Daglig pædagogisk leder: Christine Ramsing

SFO Kastrupgård "Valhalla"
Blåklokkevej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 73 61

E-mail til institutionen: Kgsfo.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård huser 2. - 3. klasse og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

Distrikt KAG samler børnene, i ferie og på fridage. Der kommer information om hvilken af distriktets institution, som har åbent. 

Morgenmad serveres på SFO Gl. Kirkevej 

Normering: ca. 140 børn 

Pnr.

Daglig pædagogisk leder: Esben Langwadt

SFO Gl. Kirkevej "Frøen"
Gl. Kirkevej 84 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 50 06 66

E-mail til institutionen: Sfokir.bk@taarnby.dk

SFO Gl. Kirkevej huser 0. - 1. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO´er og lukker kl. 17.00. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Distrikt KAG samler børnene, i ferie og på fridage. Der kommer information om hvilken af distriktets institution, som har åbent. 

Morgenmad serveres på SFO Gl. kirkevej hele året. 

Normering: ca. 135 børn 

Pnr. 


De daglige pædagogiske ledere refererer til områdeleder Martin D. A. Nielsen

Pædagogiske principper:

Vi tager afsæt i børnenes potentialer gennem lytten, dialog, empati og åbenhed.

Vi ønsker, at børnene skal udvikle sig til selvstændige og kompetente personer gennem forskellige udfordringer og opgaver, de bliver stillet overfor i deres hverdag.

Barnet udvikler sig ved de forventninger, påvirkninger og udfordringer, der bliver dem stillet.

I hverdagen er der mange situationer, hvor børnene selv skal kunne tage initiativ, og i disse opgaver/konflikter vil personalet støtte børnene ved at forklare dem situationens sammenhæng, indtil de selv er i stand til at klare sig.

Hvert klassetrin har tilknyttet to primær pædagoger fra SFO. De varetager understøttende undervisning i klasserne. De forestår det daglige pædagogiske arbejde med børnene i skoletiden og SFO-tiden. de samarbejder med lærerteamet omkring den samlede årgang, det vil sige alle 3 klasser. SFO pædagogerne har på den måde tæt samarbejde med skolen, om dit barns trivsel.

SFO'en kendetegnes ved:

Vi har et miljø, hvor der er rart for børnene at være, hvor de trives og kan udvikle sig. Børnenes fritid på SFO´en er børnenes fritid, og derfor skal det meste af tiden også være præget af frivillighed.

Vi skaber rum til og muligheder for fordybelse og læring - ikke indlæring.

Læring opstår der, hvor børn fordyber sig i en ting, hvor de får nye ideer, tanker og opdager nye sammenhænge. Det gør børn dels af sig selv, men vi vil som voksne også sørge for, at de får passende udfordringer, rum til at gå på opdagelse, nye vinkler på velkendte ting og tiden til fordybelsen. Forskellen mellem dette og indlæringen i skolen er, at vi ikke har nogen facitliste, der skal nås. Desuden vil vores mål for læringen i langt højere grad end skolens fokusere på sociale færdigheder og holdninger, frem for at være fokuseret på målbar viden.

Vores værdigrundlag er baseret på et ønske om at skabe et sted, hvor børn og voksne er åbne og aktive, og hvor gode meningsfyldte aktiviteter og oplevelser er en naturlig del af hverdagen.

Hver dag bestræber vi os på at gøre dagen på fritidshjemmet både trygt, sjovt og fyldt med oplevelser, harmoni og livslyst, så børnenes sociale relationer og venskaber styrkes.

Samarbejde med skolen:

SFO-delen har et forpligtende samarbejde og derfor ønskes en fælles tilgang fra SFO-områdelederne, om samarbejdet med skolen. Her tænkes samarbejdet om understøttende undervisning, faglektion, tilsyn og lektiehjælp kan være omdrejningspunktet, det er for at tilgodese, at barnet bliver løftet fra dens udgangspunkt. SFO og skolens teamsamarbejde er i centrum og her tænkes fagligt som socialt, med fokus på faggruppernes syn på mål, evaluering og feedback på barnet.

Det kan ikke undgås, at kulturen i samarbejdet mellem SFO og skole vil variere i kommunens skoledistrikter og derfor mødes de respektive SFO-områdeledere månedligt, for at udveksle relevante emner og perspektiver med tanke om det gode samarbejde mellem SFO og skole.

Forældresamarbejde:

Vi ønsker et godt tæt samarbejde omkring jeres barn, så der kan skabes en helhed i hverdagen for barnet.

Elektronisk kommunikation sker gennem Iportalen og Skoleintra.

Efter behov tilbyder vi en trivselssamtale, hvor vi sammen har mulighed for at gennemgå jeres barns trivsel og udvikling.

Vi opfordrer til, at I som forældre kommer forbi i hverdagen, og I er velkomne - også selv om barnet bliver stort og "kan selv".

Vi viser gerne distriktets SFO frem, så man har mulighed for at fornemme hverdagslivet og atmosfæren på stedet.

Hvis I vil aftale tid for besøg - eller ønsker yderligere information, kan SFO'en til hver en tid kontaktes, men helst mellem kl. 12-13 mandag til fredag.

 

"Det er for børnene VI gør det"!

×

Cookie info