Udskriv

Kombinationstilbud

Dagpleje Insti

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er en mulighed fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 skal kommunerne tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstider. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud, samtidig med at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen, heraf skal den del, der handler om den fleksible pasning uden for dagtilbuddet være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. En fuldtidsplads svarer til den fulde åbningstid i daginstitutioner.

Kontakt Pladsanvisningen på tlf.nr. 3247 1470 hvis du ønsker yderligere information. Pladsanvisningen kan også kontaktes på pladsanvisningen@taarnby.dk

×

Cookie info