Udskriv

Vuggestuen Tårnbyparken

Vuggestuen Tårnbyparken Tårnbypark Alle 18

Vuggestuen Tårnbyparken
Tårnbypark Alle 18,
2770 Kastrup
Telefon: 6112 7958

Leder: Tine Olsen
Souschef: Luna Schiøth

Normering:  48 børn fra 0-3 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: vutap.bk@taarnby.dk

Institutionen kan kontakte pr. telefon for yderligere information eller for aftale om besøg (første fredag i måneden)

Pnr. 1007808220

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

Fysiske rammer

Vuggestuen Tårnbyparken er fra 1958 og er dermed en af kommunens ældste institutioner. Vuggestuen har en central beliggenhed, med gode offentlige transportmuligheder.

Huset er indrettet på to etager, og hver etage har 3 stuer med hver 8 børn.

Vuggestuen har en stor legeplads, som vi benytter så meget som muligt.

Målsætning og værdier

Barnet mødes med omsorg og nærvær. Tryghed, trivsel og udvikling skabes med udgangspunkt i det enkelte barn.

Vores pædagogiske indfaldsvinkel bygger på, at vi opfatter vor rolle som værende omsorgsgivende og understøttende i barnets udvikling af sine kompetencer.
Vor pædagogiske tilgang til barnet er anerkendende. Det vil for os sige, at vi arbejder med barnets stærke sider for at styrke dets selvværd. På den måde får barnet mod til at forsøge sig med andre ting, som måske er sværere for det.

Vi ønsker at skabe et tæt samarbejde med forældrene omkring barnet, og at samarbejdet kendetegnes ved gensidig åbenhed og tillid.

Vuggestuen Tårnbyparken er en velfungerende arbejdsplads med fagligt kvalificerede, engagerede og ansvarlige medarbejdere.

Pædagogiske principper

For at sikre barnets almene og fysiske trivsel, læring og udvikling:

  • Sørge for en hverdagsrytme, som er genkendelig og overskuelig for børnene.
  • Sikre at børnenes ønsker til indhold i hverdagen respekteres og inddrages i videst muligt omfang.
  • Har børnene en hverdag med anerkendende voksne, som skaber tryghed og tillid.
  • Sikre at børnene gives rum for at udvikle sig gennem en passende balance mellem tryghed og udfordringer.
  • Skabe muligheder for, at børnene kan danne venskaber og lege sammen i en rummelig atmosfære uden drillerier og udelukkelser af bestemte børn. De voksne skal motivere og støtte børnene i at skabe omsorgsfulde og ligeværdige relationer til børn og voksne.
  • Sørge for et fysisk miljø, hvor børnene både har mulighed for ro og fordybelse, og hvor nysgerrighed vækkes og kan inspirere til at tage nye udfordringer op.
  • Servere en sund og alsidig kost.
  • Alle børn sover/hviler til middag.
×

Cookie info