Udskriv

Vuggestuen Corneliusmindevej 4

Vuggestuen Corneliusmindevej

Vuggestuen
Corneliusmindevej 4
2770 Kastrup
Tlf.nr. 2426 8990

Leder: Rie Hansen
Souschef: Mette Rasmussen

Normering:  27 børn i alderen 0-3 år

Åbningstid er kl. 06.30-17.00

E-mail til institutionen: vucor.bk@taarnby.dk

Pnr. 1014853428

Vedrørende Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (Smiley) 

Velkommen

Vi er en lille vuggestue med 27 børn i alderen 0-3 år. Børnene er opdelt i 2 grupper fordelt på to etager. Vi er et hus med mange små rum, skæve vinkler, kroge og trapper. Vi har en have rundt om huset med træer og buske, hvor børnene har mulighed for at gå på opdagelse. I haven har vi æbletræer, hvor børnene kan klatre, en sandkasse og vand-leg. I køkkenet bliver der tilberedt måltider af økologiske råvarer. Der er mulighed for, at børnene kan deltage i tilberedningen af måltidet samt skære frugt eller grøntsager.

Hverdagslivet som læringsmiljø

Vi ser hverdagslivet som det liv, der udfolder sig dagligt blandt børn og voksne i vuggestuen. Vi betragter vores hverdagsliv som omdrejningspunktet for vores pædagogiske praksis. Det er her, pædagogikken udfoldes og udvikles. Børns læring forstår vi bredt, og handler om, at vi som pædagogisk personale understøtter børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.

Vi finder det vigtigt, at læringsmiljøet tilrettelægges med udgangspunkt i barnets perspektiv, deltagelse, børnefællesskaber og børns forskellige forudsætninger. Legen har værdi i sig selv og er grundlæggende for børns personlige udvikling. Udgangspunktet for børns læringsprocesser er den legende tilgang.

Vi tilrettelægger læringsmiljøer således, at både børns leg, planlagte/spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. At etablere et læringsmiljø kan f.eks. handle om at tale med barnet, imens det får skiftet ble, således at barnet får stimuleret sin sproglige udvikling og tilknytning.

Når børnene over tid kender rammen for læringsmiljøet, vil de tage mere og mere initiativ ved f.eks. at komme med individuelle bidrag til aktiviteten i gruppen. Det er med til at udvikle en begyndende forståelse/følelse af at være et enkelt individ samt en del af en gruppe. Dette er medvirkende til at udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer. Heri ligger der en vigtig læringsforståelse: "at børn lærer ved at være aktive deltagende i mange forskellige sammenhænge", og at det er den voksne, der skal sørge for at skabe rammerne, så børnene har mulighed for dette.

 Pædagogiske principper og værdier

At begynde i vuggestue er for de fleste børn og forældre en stor forandring. Det er vigtigt for os at skabe tryghed og genkendelighed hos børn og forældre, og at alle bliver mødt med nærværende voksne, der viser glæde og engagement i deres arbejde.

Vuggestuen har gennem flere år arbejdet med "Den blå kuffert" som metode til at skabe sammenhæng for børn og inddragelse af forældre. Ved start i vuggestuen får barnet udleveret en kuffert og logbog. Kufferten og logbogen er konkrete tiltag, hvor der skabes forståelse og sammenhæng.

Vi arbejder ud fra det fælles pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Det pædagogiske grundlag består af en række fælles elementer, som er kendetegnet for vores forståelse og tilgang. Derved arbejder vi med barnesyn, dannelse og børneperspektiver, leg, læring, børnefællesskaber, pædagogisk læringsmiljø, samarbejde med forældre om børns læring, børn i udsatte positioner og sammenhæng i overgange.

De seks læreplanstemaer består af:

Alsidig personlig udvikling: Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, imens det øver sig i at forstå sig selv.

Social udvikling: Barnet øver sig i at samarbejde, lege og håndtere sociale spilleregler, når det færdes i samspil med andre. Gennem relationer udvikler barnet empati og får styrket forståelsen for fællesskaber. Børns sociale læring og udvikling fremmes via legen.

Kommunikation og sprog: Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik, kropssprog og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer.

Krop, sanser og bevægelse: Kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. Barnet udvikler sig i særlig grad på det motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når det er fysisk aktivt.

Natur, udeliv og science: Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er dominerede af leg, kropslighed og sanselighed. Ved at sanse og være i naturen erfarer barnet naturens storhed og skiftende årstider samt oplevelser med planter og dyr.

Kultur, æstetik og fællesskab: Børns egen kultur, udtryk og fællesskab hører sammen med øjeblikke fx rytmiske lyde, mimik, sange, remser og lignede. 

 

Rundvisning gives efter aftale første mandag i måneden kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Cookie info