Udskriv

Vuggestuen Angolavej 15

Vuggestuen Angolavej 15

Vuggestuen
Angolavej 15
2770 Kastrup

Telefon: 3076 0467

Leder: Tina A. Svensson
Souschef: Jane Caludann

Normering: 36 børn 0-3 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: vuang.bk@taarnby.dk

Pnr. 1015494448

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

For forældre, der ønsker at se vuggestuen inden valg af institution, er der rundvisning den sidste torsdag i hver måned kl. 12.

Fysiske rammer

Huset danner en arkitektonisk flot ramme om vores 3 vuggestuegrupper med 12 børn i hver. Husets midte er indrettet som et stort fællesrum med masser af lysindfald. I rummet har vi indrettet "små rum" med forskellige funktioner som; læse i bøger, køkkenaktiviteter og morgenmadspisning. Rummet er også fantastisk at indtage til motoriske aktiviteter såsom at løbe, kravle og hoppe.

Der har været æstetik for øje ved indretningen. Inventaret og materialer i huset er valgt med omhu, så det fungerer optimalt i hverdagen. Vi lægger vægt på et rart og smukt miljø.

Legeplads

Vores legeplads er en naturlegeplads med mulighed for fysiske udfoldelser. I midten er et stort legeredskab med aktiviteter som at kravle, klatre og gå på trappe. Vi har "bro-miljø", en hyggelig lille sandkasse, gynger og cykler. Om sommeren er det sjovt at få en tur i hængekøjen under æbletræerne. Der er også mulighed for duft- og sanseoplevelser i form af blomster, og der er buske til at gemme sig i.

Værdiggrundlag og målsætning

Vi ønsker at være et dejligt sted for børnene at være! Vi skaber rammer for børnene, der medvirker til glæde, trivsel, læring og udvikling i hverdagen. Børnene skal opleve tryghed, nærvær og omsorg fra voksne, som ser og forstår barnets behov. Vi mener, at barnets kompetencer udvikles i samspil med omverdenen, herunder voksne og børn.

I vores pædagogiske arbejde ønsker vi at udvikle og tilgodese alle sider af barnets personlighed. Vores arbejde med børnene tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer, som er: 

  • barnets alsidige personlighedsudvikling,
  • sociale kompetencer, 
  • sprog, krop og bevægelse, 
  • naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

I vores liv sammen med børnene vil de forskellige emner komme til udtryk i hverdagen, men i perioder fordyber vi os i enkelte emner med en lille gruppe børn. Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov.

Madkultur

Måltidet er en vigtig del af vores kultur. Vi værdsætter at kunne tilbyde børnene et dejlig sundt måltid mad, lavet af gode økologiske råvarer. Ud over at være sund, skal maden også være sanselig. Her skal dufte af mad. Maden skal være indbydende at se på med farver, struktur og forskellig konsistens. Sidst - men ikke mindst, skal vi begejstres over, hvor fantastisk godt den smager.

Vi sidder altid i små grupper. Det er vigtigt at skabe ro og hygge og at give børnene god tid til at nyde måltidet. Vi opfordrer og støtter børnene alt efter udvikling og alder til at deltage aktivt i måltidet, forstået på den måde, at børnene selv hælder mælk i glasset, smører sin mad og i det hele taget bliver delagtiggjort i de funktioner, der er omkring måltidet.

Pædagogiske principper

Det er vigtigt for børnene, at rammerne om det pædagogiske arbejde er overskuelige og genkendelige for børnene. Vi har derfor en struktur i arbejdet, der betyder at børnene oplever måltidet, rundkredsen, samværet og aktiviteter som tilbagevendende begivenheder over ugen. Når barnet kan overskue og genkende livet, der leves i vuggestuen, er fundamentet for tryghed skabt.

Livet i vuggestuen byder på et fællesskab med andre børn, hvor det er rart høre til. Det er her, barnet lærer en masse om sig selv og andre. Barnet oplever sig selv som en del af et større fællesskab, der byder på med- og modspil og venskaber med andre børn.

Vi inviterer altid børnene til at være aktivt deltagende i hverdagslivets mange gøremål. Når børnene inddrages og udfordres, giver vi dem en oplevelse af at "kunne selv". Derved udvikler de et godt selvværd. De bliver selvstændige og lærer at mestre udfordringerne i deres liv.

Besøg

Skulle I have lyst til at se vores vuggestue, er I velkomne til at ringe og lave en aftale om besøg.

×

Cookie info