Udskriv

Tilsynsrapporter

Tilsyn

Tilsynsrapporter for dagplejen, vuggestuer, børnehaver, børnehuser og klubber vil blive offentliggjort på denne side.

Daginstitutionsafdelingen er i gang med at ekstrahere rapporterne for personfølsomme oplysninger, men vil offentliggøre dem løbende indenfor kort tid.

Pædagogisk tilsyn i Tårnby Kommune

Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service.

Tårnby Kommunes tilsynsmodel har indbygget tre lag:

Kontrolaspektet.

  • Borgerne får den service, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.

Kvalitetsstyringsaspektet.

  • Dagtilbuddets praksis er tilrettelagt og bliver udført på en pædagogfaglig og økonomisk forsvarlig måde.

Udviklingsaspektet.

  • Forebygge og gribe ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig.

 

Tilsynsvejledning:

Tårnby Kommune har tilstræbt at udvikle en tilsynsmodel, som giver mulighed for at belyse eventuelle arbejdspunkter samt pædagogiske udviklingsperspektiver for den enkelte institution.

Formålet er dels at skabe et fælles udgangspunkt for dialogen, og dels sikre at ledelsen får mulighed for at forberede sig, og derigennem være medskabende til et konstruktivt tilsyn.

 

Tidsforløb:

Tilsynsmodellen har et tidsforløb på 2 år.

Det betyder, at der gennemføres et stort og indgående tilsyn det ene år, og et opfølgende tilsyn det andet år.

Formålet med denne model er, at få et grundigt og indgående kendskabet til kommunens enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis og drift, at fastholde fokus på dagtilbuddets arbejdspunkter, samt at sikre tid til at arbejde målrettet og fokuseret med dem.

År 1 - Stort tilsyn  ÅR 2 - Opfølgende tilsyn
Observationer i dagtilbud Opfølgende tilsyn
Interviews med børn, forældre, personale og ledelse Dialog om udviklingspunkter og arbejdspunker
Opsamlende dialogmøde Pædagogisk konsulent, leder, souschef/afdelingsleder
Udarbejdelse af rapport  

Arbejdsproces for de pædagogiske konsulenter:

År 1 - 42 dagtilbud/klubber  ÅR 2 - 42 dagtilbud/klubber
Forår: 10 store tilsyn, 11 opfølgende tilsyn Forår: 10 store tilsyn, 11 opfølgende tilsyn
Efterår: 11 store tilsyn, 10 opfølgende tilsyn Efterår: 11 store tilsyn, 10 opfølgende tilsyn
Hver konsulent udfører 3-4 store tilsyn og 3-4 små tilsyn hvert forår/efterår Hver konsulent udfører 3-4 store tilsyn og 3-4 små tilsyn hvert forår/efterår
   

For Dagplejen gælder særligt, at der udføres interview med en repræsentant for hver gruppe og med forældrebestyrelsen.

Videre udføres observationer i legestuerne og her ligeledes børneinterview, hvis det er muligt.

Dagplejepædagogerne og dagplejeleder udfylder tilsynsskema.

Ovenstående danner grundlag for opsamlende dialogmøde, udarbejdelse af rapport og dialog om udviklingspunkter.

 

Fordeling af dagtilbud og klubber i områder:

Dagtilbud og klubber deles i 6 områder, efter skoledistrikter. Hver pædagogisk konsulent har ansvar for 2 områder, hvor de ligeledes fører tilsyn.

 

Procedure ved tilsynet

Observation:

Konsulenten foretager observation i institutionen. Observationen er primært fokuseret på relationsarbejdet, men der kan være andet som "springer i øjnene", som registreres og bringes med ind i analysen.

Formålet med observationen er som tidligere nævnt de tre lag: kontrol - kvalitet - udvikling.

Observationen er naturligvis et øjebliksbillede og vi er opmærksomme på, at virkeligheden kan se meget anderledes ud.

 Børneinterview:

Igennem børneinterviewet forsøger vi at sætte fokus på børneperspektivet/barnets perspektiv. Hensigten med interviewet er, at vurdere om institutionen inddrager børneperspektivet/barnets perspektiv i deres daglige praksis.

 Forældreinterview:

Igennem forældreinterviewet forsøger vi at sætte fokus på forældreinddragelse igennem værdien "Borgeren som medskaber af egen velfærd".

 Læreplanshistorie:

Der skal ved tilsynet forelægge en historie med eksempler fra institutionens arbejde med læreplanen.

 Personaleinterview:

Igennem personaleinterviewet søger vi at sætte fokus på pædagogik og trivsel.

Konsulenten bearbejder data fra tilsynet.

På baggrund af tilsynsmaterialets hovedbudskaber skabes der dialog mellem konsulenten og ledelsen.

Samtalen afsluttes med udarbejdelse af udviklingspunkter og evt. arbejdspunkter for institutionen det følgende år. Ved udviklingspunkter forstås anbefalede indsatser og ved arbejdspunkter forstås nødvendige indsatser der iværksættes umiddelbart efter tilsynet.

Konsulenten udarbejder en rapport.

Rapporten fokuserer på kontrol, kvalitet samt udviklingsaspektet.

Hvis tilsynet ikke lever op til forventet standard, vil der efterfølgende blive foretaget en særlig indsats i institutionen, som f.eks. kan være et skærpet tilsyn, samt tæt opfølgning af arbejdspunkter.

Opfølgning på det pædagogiske udviklingsaspekt.

Institutionen har det følgende år til at arbejde med indsatsen.

×

Cookie info