Udskriv

Distrikt Pilegårdsskolen

Pilegårdsskolen 1

 

Daglig pædagogisk leder: Kenneth Herbst

SFO Pilen
Munkebjergvej 2
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 23 47

E-mail til institutionen:
sfopil.bk@taarnby.dk 

 SFO "Pilen" huser 0.- 3. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO'er og lukker kl. 17.00.

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. 

Normering: ca. 125 børn

 

Pnr. 1007810020

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

Daglig pædagogisk leder: Hanne Persson

SFO Munkebjergvej
Munkebjergvej 123 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 52 21 89

E-mail til institutionen: 
sfomun.bk@taarnby.dk 

SFO "Munken" huser 0.- 3. klasse og åbner, når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. I skoleferier åbnes kl. 6.30 og lukker kl. 17:00.

 Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. 

Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. "Munken", Munkebjergvej 123 tilbyder morgenmad i skoleferierne.

 "Munken" er under Hanne Perssons ledelse sammen med Ingstrup Allé 39 med samlet personalegruppe.

Normering: ca. 170 børn

Pnr.

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

 

Daglig pædagogisk leder: Tobias Vestergaard

SFO Brønderslev Alle
Brønderslev Allé 28
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 23 62

E-mail til institutionen: sfobrond.bk@taarnby.dk

SFO Brønderslev Alle huser 0.- 3. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO'er og lukker kl. 17.00.

 Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. SFO Brønderslev Alle tilbyder morgenmad i skoleferierne. 

Normering: ca. 110 børn

Pnr.

Iportal: https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

   

Daglig pædagogisk leder: Jens Barslev

SFO Vestre Bygade
Vestre Bygade 31 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 51 17 67

E-mail til institutionen: sfoves.bk@taarnby.dk

SFO Vestre Bygade 31 huser 0.- 3. klasse og åbner, når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. I skoleferier åbnes kl. 6.30 og lukker kl. 17:00. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

 Morgenmad tilbydes på SFO Pilen, Munkebjergvej 2 hele året. SFO Vestre Bygade 31 tilbyder morgenmad i skoleferierne.

 

Normering: ca. 70 børn

Pnr.

Iportal:  https://pgsfo.iportalen.dk/index.do

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for Pilegårdsdistriktets SFO'er

Brugerne af SFO'erne i Pilegårdsdistriktet omfatter 0.-3. klassetrin samt førskolebørn.

Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes "Sammenhængende Børne- og Ungepolitik" ønsker vi, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod på livet og lyst til at lære.

 

Målet for det overordnede samarbejde mellem SFO og skole er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag for at skabe øget trivsel og læring.

 

For at styrke målsætningen lægger vi vægt på:

-       skole-hjem-samtaler

-       netværksmøder

-       forældremøder

-       teamsamarbejde/teammøder

-       skolebestyrelse

-       kommunikation på diverse platforme

-       åbenhed for dialog (hverdagskommunikation, uformel snak)

-       hjerterummet

 

Pædagogiske aktiviteter som understøtter samspillet mellem skole og SFO

-       Understøttende undervisning

-       Social læring og konflikthåndtering

-       pædagoger deltager i den faglige undervisning

-       lærere og pædagoger samarbejder om årlige traditioner (fastelavn, temauger, fælles julefrokost for børnene osv.)

 

I hvilket omfang og på hvilken måde tilbyder vi lektiehjælp?

-       Lektiehjælp og faglig fordybelse foregår primært i form af faglig fordybelse i forbindelse med understøttende undervisning hvilket omfatter 2-3 lektioner ugentligt.

 

I hvilket omfang og på hvilken måde praktiserer vi en målrettet indsats for børn med særlige udfordringer og forudsætninger?

-       Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige udfordringer og forudsætninger og handler ud fra disse, så alle børn kan inkluderes i SFO og skole i Pilegårdsdistriktet.
Eksempelvis kan nævnes arbejdet med social læring og konflikthåndtering samt "hjerterummet". Vi arbejder fælles omkring barnet via forskellige indsatser mellem forældre, skole, SFO og kommune. Som eksterne samarbejdspartnere kan blandt andet nævnes; familieafdelingen, Råd og Forebyggelse, forebyggende rådgivning og pædagogiske vejledere.

Pædagoger og lærere samarbejder i hverdagen omkring de børn med særlige udfordringer og forudsætninger.

 

I hvilket omfang og på hvilken måde inddrager vi krop, bevægelse og sundhed i hverdagen:

-       Vi indtænker sundhed og bevægelse i hverdagen. Vi tilbyder forskellige bevægelsesaktiviteter på SFO'erne som er medvirkende til at styrke børnenes motorik og sundhed. Endvidere arbejder vi ud fra en fælles kostpolitik som begrænser det daglige sukkerindtag og tilbyder sund morgenmad ved fællesåbningen på SFO Pilen. Vi har ugentlige ture til svømmehal og årlige sportsturneringer i Pilegårdsdistriktet. Vi deltager i den årlige sundhedsuge i uge 41, hvor der kommer øget fokus på sundhed. 

 

Pædagogisk arbejde SFO:

-       Vi vil på SFO'erne i Pilegårdsdistriktet sikre den pædagogiske kvalitet gennem børnenes fordybelse via aktiviteter og projekter på børnenes præmisser, således at børnene blive rustet til et sundt voksenliv. Vi har stort fokus på at ruste børnene til at håndtere konflikter, da vi er af den overbevisning, at konflikter er et vilkår her i livet, som vi skal forholde os til og konstruktivt mestre.
Vi arbejder anerkendende i børnehøjde, for at børnene lærer at håndtere deres følelsesliv på en sund måde. Vi arbejder mod, at børnene lærer at tage selvstændige beslutninger, samt at børnene bliver inddraget i de pædagogiske aktiviteter og projekter, således at de føler ejerskab med disse.

 

Samarbejde og overgang fra børnehave til SFO/skole:

SFO, skole og børnehaver i distriktet arbejder tæt sammen for at overgangene mellem de forskellige institutioner bliver så gode som muligt for hvert enkelt barn. Ud over de obligatoriske overleveringsmøder, har Pilegårdsdistriktets SFO'er og børnehaver skabt traditioner sammen for at styrke overgangene. Børnehaverne kommer på besøg med børnene på SFO'erne og den primærpædagog, der skal have overlevering fra børnehaverne kommer på besøg i børnehaven. Dels for at få overleveringen, men også for at se børnene i deres kendte rammer, samt høre, og evt. se, hvad børnehavene har arbejdet med i storgrupperne. Børnehaverne, SFO'erne, skolen og naturskolen har hvert forår siden 2015, afholdt "Skolen i naturen". Her deltager børnehaveklasserne og kommende SFO/skolebørn fra børnehaverne/SFO'erne gruppevis i workshops, der har udgangspunkt i læring omkring naturen.

 

En god og tryg førskolestart på SFO'en:

 

For at give børnene de bedste forudsætninger for en god skolestart har SFO'erne i Piledistriktet lavet et kompendie, som beskriver den overordnede plan, forventninger og idéer til det pædagogiske arbejde med heldagsbørnene.

Dette kompendie er et pædagogisk værktøj, som personalet arbejder ud fra, således at vi sikrer, at alle børnene får det samme med i "rygsækken" inden skolestart.

Kompendiet indeholder 8 obligatoriske temaer for perioden:

 

Relationer, SFO- og skoleparathed, SLK, sprog, trafik, åben skole, natur og ude-liv samt sundhed, krop og bevægelse.

 

For at skabe ekstra tryghed for børnene ved skolestart, har vi valgt at prioritere, at primærpædagogen for den enkelte klasse deltager hele dagen i skolen de første par dage. Af samme årsag deltager pædagogen i flere timer i skolen den efterfølgende periode end i resten af skoleåret.

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen evalueres og revideres senest den juni 2024

 

 

×

Cookie info