Udskriv

Distrikt Korsvejens Skole

Korsvejen

 

Daglig pædagogisk leder: Solveig Bødevadt Petersen

SFO Korsvejen
Tårnbyvej 5
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 77 98

E-mail til institutionen: sfokor.bk@taarnby.dk

 SFO Korsvejen huser 0.-1. klasse.
Åbningstid kl. 06.30-08.00, samt man-, tirs-, torsdag fra kl. 13.50 og ons-, fredag fra kl. 13.05 til 17.00.

Morgenåbningen på SFO Korsvejen er for både SFO Korsvejen og SFO Allégården.
Der serveres morgenmad kl. 06.30-07.30

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

I alle skoleferier og på skolefridage er hele SFOen på SFO Allégården fra kl. 06.30-17.00. 

Normering: ca. 80 børn

Pnr. 1007808980

Daglig pædagogisk leder: Dorte Pedersen

SFO Allégården 
Tårnbyvej 53 B 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 51 69 00

E-mail til institutionen: sfoall.bk@taarnby.dk

SFO Allégården huser 2.-3. klasse
Åbningstid man-, tirs-, torsdag fra kl. 13.50 og ons-, fredag fra kl. 13.05 til 17.00.

Morgenåbningen på SFO Korsvejen er for både SFO Korsvejen og SFO Allégården.
Der serveres morgenmad kl. 06.30-07.30

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.

I alle skoleferier og på skolefridage er hele SFOen på SFO Allégården fra kl. 06.30-17.00. 

Normering: ca. 80 børn

  Pnr. 1007809960

 

De daglige pædagogiske ledere refererer til områdeleder:

Thomas Larsen.

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for distrikt Korsvejens SFO

Pædagogisk mål

Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes "Sammenhængende børnepolitik" ønsker Korsvejens SFO, at vores børn udvikler sig til livsduelige og nysgerrige mennesker, der har mod på livet og har lyst til at lære.

 

Det overordnede formål for Korsvejens skole praksis, er at skabe "læring til livet".

En læring, som skaber uddannelsesparate børn, der frit kan vælge ungdomsuddannelse.

 

SFO´en arbejder ud fra børnehaveklassens fællesmål og Undervisningsministeriets bekendtgørelse, regler og formål for skolefritidsordninger.

I skoleåret 2019/20 arbejdes særligt med kompetencemålene: "sprog" samt "engagement og fællesskab".

 

Den pædagogiske praksis

Distrikt Korsvejens SFO er aldersopdelt
SFO Korsvejen 0.-1. kl

SFO Allégården 2.-3.kl.
Vi modtager heldagsbørn i foråret på SFO Korsvejen.

 

Det pædagogiske formål med de daglige aktiviteter er: samvær, udvikling af sociale kompetencer og arbejdet med konkrete læringsmål.
SFO-tiden er som udgangspunkt præget af børnenes frie valg.

Vi tilbyder voksenarrangerede aktiviteter, aktiviteter med medindflydelse og aktiviteter, hvor børn kan lege frit.

Børn støttes til deltagelse i lege eller aktiviteter.

Som en del af at støtte børns forståelse for deltagelse i fællesskaber, bruger vi konfliktmægling.

Børn kan søge mindre rum til fordybelse, hvis de fx vil lave lektier.

Ugeplaner udsendes til forældrene inden kommende uge begynder.

 

Samarbejde med skole og hjem

SFO-medarbejderne er sammen med lærerne tilknyttet et årgangsteam og indgår i disse klassers undervisning, samt varetager understøttende undervisning(UUV).
SFO-medarbejderne deltager ligeledes i teammøder, skole-hjemsamtaler og diverse behovssamtaler med forældre.

 

 

 

 

Sundhed, krop og bevægelse

Som en del af de daglige aktivitetstilbud er der aktiviteter for sundhed, krop og bevægelse.

I SFO-tiden tilbydes børn aktive ude- og indendørslege og et pædagogisk måltid kl 14.00.

 

I spisefrikvarteret (12-UUV) arrangerer SFO´en bevægelses- og legeaktiviteter samt diverse workshops i samarbejde med skolen lærere.

Målet er at alle børn skal have mulighed for at finde en aktivitet/leg eller en legekammerat, hvor de altid oplever sig som velkomne og kan øve deres deltagelse i fællesskaber.

 

Heldagsbørn

SFO´en arbejder med overgange i forhold til Tårnby Kommunes overleveringsplan.

Når vi i foråret modtager de nye heldagsbørn, er vores mål: Børn og forældre får en tryg opstart hos os på Korsvejens skole.

Der tages udgangspunkt i børnehaveklassens fælles mål i de daglige aktiviteter.


Dagen for heldagsbørn er opdelt mellem "undervisningstid" og SFO.
"Undervisningstiden" bruges til at øve børnene i den kommende skoledags struktur og krav om deltagelse.

Vi arbejder afvekslende med obligatoriske aktiviteter, frivillige aktiviteter og fri leg.

Lærerne fra 0.kl deltager ugentlig i udvalgte aktiviteter for at skabe den bedst mulige overgang fra heldagsbarn til skoleelev.

 

I SFO´en indgår heldagsbørnene i den almindelige SFO-dagligdag sammen med børnene fra børnehaveklassen

 

Vi udsender ugentligt ugeplan og nyhedsbrev specifikt for heldagsforældrene.

 

Børn i socialt udsatte positioner

Som en del af inklusionen i Tårnby kommune, modtager SFO´en også børn i socialt udsatte positioner, som kan udfordre de pædagogiske rammer.
Vi arbejder med Low Arousal og Neuroaffektiv pædagogik i mødet med børn og forældre.

 

Der tilbydes mulighed for lektiestøtte til børn, der af forskelige årsager har svært ved at få hjælp til lektierne i hjemmet. Dette aftales mellem lærere, pædagoger og forældre især med fokus på sproglig udvikling.

I er velkomne til at kontakte os

SFO Korsvejen tlf.nr 32507798 mellem kl. 06.30-17.00
SFO Allégården tlf.nr 32516900 mellem kl. 14.00-17.00

 

×

Cookie info