Udskriv

Distrikt Kastrupgårdsskolen

Kastrupgårdsskolen 1

 

Daglig pædagogisk leder: 
Mikkel Sund

SFO Kastrupgård "Valhalla"

Blåklokkevej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 73 61

E-mail til institutionen: Kgsfo.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård "Valhalla" huser 2. - 3. klasse og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. Kirkevej 

Normering: ca. 140 børn 

Afdelingsleder: Angela Passarge Schultz 

SFO Kastrupgård "Asgård"
Blåklokkevej 3
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 73 61
Lokal: 708

E-mail  til institutionenKgsfo.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård "Asgård" specialordning huser 0. - 5. klasse (Visitation kræves) og åbner når børnene har fri fra skole og lukker kl. 17.00 på hverdage. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. kirkevej hele året.

Daglig pædagogisk leder: 
Esben Langwadt

SFO Gl. Kirkevej "Frøen"
Gl. Kirkevej 84 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 50 06 66

E-mail til institutionen: Sfokir.bk@taarnby.dk

SFO Kastrupgård "Frøen" huser 0. - 1. klasse og har morgenåbning kl. 6.30 for skoledistriktets SFO´er og lukker kl. 17.00. 

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår. Morgenmad serveres på SFO Gl. kirkevej hele året. 

Normering: ca. 135 børn

 

Områderleder: Gitte Sander Holm
Telefon: 29336052/32470350
Lokal: 370
E-mail: gsh.bk@taarnby.dk  

Mål- og indholdsbeskrivelse

Frøen

Klassetrin: 0. - 1.

Alderstrin for førskolebørn: 5 - 7 år.

 

Valhalla

Klassetrin: 2. - 3.

 

Asgård

Klassetrin: 0. - 5.

Alderstrin for førskolebørn: 5 - 7 år

 

Distrikt KAG

I distrikt KAG arbejder vi på SFO'erne i henhold til Tårnby Kommunes Børne- og ungepolitik og bygger på denne politiks vision (uddrag): "Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. Ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov."

 

Mål for SFO'en og skolens samspil omkring skole-hjemsamarbejdet

Det pædagogiske personale deltager i skole-hjemsamtaler én gang om året samt ved særlige behov. Forældre skal opleve, at det er et samlet tilbud. Vi vil gerne sikre at komme hele vejen rundt om barnet - både i skole og SFO.

 

På SFO'en arbejder vi med:

 

 • Målrettet indsats ift. børn med særlige behov

Et af SFO-tilbuddene i KAG er specialordningen Asgård, som er en afdeling for børn med særlige behov. I Asgård går børn, der er visiteret, med forskellige udfordringer inden for følgende: autismespektrumforstyrrelser, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.

 

Det pædagogiske personale i almen-regi, trækker på intern specialviden, ressourcer og erfaringer. Ydermere er der allokeret flere fuldtidspædagogstillinger i almenområdet, for at støtte op om børn med særlige behov i almen regi. Vi samarbejder i øvrigt med Tårnby kommunens vejlederkorps, familieafdeling og ROF. Herudover er der øje for og en ekstra støtte og vejledning på de børn der har et særligt behov. I skolen tilbyder vi et differentieret undervisningsforløb, som trækker en rød tråd til SFO-tilbuddet i eftermiddagstimerne.

 

 

 • Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed

Der gøres brug af diverse faciliteter i nærområdet, bl.a. Kastrup Boldklub, KVIK Kastrup Svømmeklub, KMB Magleby, Kastrup skøjtehal samt Kastrupgårdsskolens gymnastiksal.

Vi understøtter Tårnby kommunes sundhedsuge i uge 41.

Vi præsenterer sund mad for børnene hele året og har dagligt frugt og grønt på bordet.

Vi vægter fysisk aktivitet og udeliv bl.a. ved, at vi benytter de grønne områder i nærmiljøet.

Vi vægter psykisk sundhed, bl.a. ved individuelle samtaler og afholdelse af gruppeforløb for børn med angst, bekymringer og skilsmisseproblematikker.

 

 

 • Balancen mellem voksenstyrede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre medindflydelser

For at børnene stifter bekendtskab med de demokratiske processer, har vi indført børnemøder. Et møde, hvor barnets stemme bliver hørt og taget alvorligt. Heri ligger muligheden for medindflydelse, i form af mulige tiltag, aktiviteter og udflugter. Vi har et børneråd, hvori der via afstemninger tages beslutninger, tales om problematikker og praktiske opgaver ift. arrangementer.

 

 

 • Sammenhængen mellem dagtilbud og skole

Vi forholder os til Tårnby kommunes overleveringsplan, og bruger den aktivt på følgende vis:

 • Den gode overgang sikres ved en grundig overlevering mellem afgivende og modtagende institution.
 • Indkøringen foregår systematisk med daglige samlinger med udgangspunkt i socialisering og skoleparathed.
 • Det pædagogiske fokus er at se på gruppedynamikker, spirende venskaber og sociale relationer, som i sidste ender danner grundlag for klassedannelse i skolen.
 • Vi følger de pædagogiske lærerplans følgende temaer:

 

 • Sprog

                                Vi har et fokus på børns sprog, både det verbale og non-verbale.

 

 • Matematisk opmærksomhed

En inspirerende og legende tilgang, som vækker barnets nysgerrighed omkring det matematikkens verden.

 

 • Naturfaglige fænomener

Vi benytter os af nærmiljøet, som tilbyder grønne omgivelser, den Blå Base, Naturskolen, Den Blå Planet, Amager Fælled m.v.

 

 • Kreative og musiske udtryksformer

Vi giver plads til musiske udfoldelser ved at tilbyde kor, sangskrivning, musiklege og børnediskotek. Herudover tilbydes der kreative aktivitetsformer, som er med til at udvikle barnets finmotoriske udvikling og fantasi.

 

 • Krop og bevægelse

Vi understætter den grovmotoriske udvikling, med en bred vifte af fysiske aktivitets- og udtryksformer.

 

 • Engagementet og fællesskab

Igennem et stærkt voksenengagement og dedikation i dagligdagen, skaber vi en fællesskabsfølelse og et højt engagement hos børnene.

For at sikre at vi alle opnår kommunens fællesmål, er det pædagogiske personale deltagende ved alle team- og fællesmøder, så vi arbejder i samme retning og med borgeren i centrum.

 

 • Lektiestøtte

Det pædagogiske personale understøtter lektiehjælpen i skoledelen ved at deltage i undervisningen. Man kan hermed støtte det enkelte barn bedst muligt.

 

 

 • At bidrage til en god skolestart og tage vare på særlige behov hos de børn, der endnu ikke er begyndt i skolen

Børn med særlige behov, som visiteres til specialordningen Asgård, tages der hånd om på følgende vis:

 • Førskolebørnene starter i Asgård i foråret inden skolestart for at have færrest mulige skift på samme tid, og for at tilvænningen til skolelivet bliver tryg og rolig.

Dette gøres igennem struktur, forudsigelighed, genkendelighed og korte indkørings dage.

 

Børn med særlige behov, som har haft en ekstra overlevering fra daginstitution til SFO Frøen/skole, tages der hånd om på følgende vis:

 • Der er særligt fokus på, at alle samarbejdspartnere omkring barnet er opdateret på barnets udfordringer og særlige behov.

 

De børn, der starter i SFO i foråret før skoleopstart i august, tages der hånd om på følgende vis:

 • Der er fokus på sociale sammenhænge, gruppeaktiviteter, strukturerede dage og fokus på klargøring til skolestart.

 

Revision

Mål- og indholdsbeskrivelsen revideres i september 2023

 

×

Cookie info