Udskriv

Privat børnepasning §80

Baby Der Haenger

Læs om regler og ansøgning om tilskud til privat børnepasning.

Det er ikke muligt at søge om tilskud til pasning af eget barn i Tårnby Kommune.

Hvis du flytter til Tårnby Kommune og har privat børnepasning i forvejen fra den kommune du bor i, skal du være opmærksom på at denne stopper fra den dato du fraflytter kommunen og du skal ansøge på ny til Tårnby Kommune.

Regler for privat børnepasning

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Lønseddel

 

Tilskud til privat børnepasning (fuldtid) i 2019 er  kr. 5535,75 (kr. 5778,- i 2020)

Til forældre med en privat børnepasser

Der findes to typer private børnepassere.

 • Den ene er selvstændig erhvervsdrivende, og passer dit barn i sit eget hjem. Børnepasseren og hjemmet er godkendt af en kommunal dagplejepædagog. Ofte passer de andre børn end dit. De kan (men skal ikke) typisk passe op til 5 børn i deres hjem.
 • I den anden bliver du arbejdsgiver, og dit barn bliver passet i din private bolig. Derfor er du ansvarlig for fx administration af feriepenge, ATP-bidrag og evt. også skat. Find svar på dine spørgsmål i nedenstående.

Du har nogle særlige opgaver og ansvar som arbejdsgiver. Det betyder eksempelvis, at du har ansvaret for:

 Hvad gør jeg ved ændringer

Ændringer

Der skal laves en ny aftale, hvis der sker ændringer i denne. Fx i forbindelse med:

 • Ændret løn
 • Ændret pasningstid, hvis det får betydning for det samlede timeantal
 • Anden pasningsadresse 
 • Forlængelse af pasningsaftale

Tilbagebetaling

Der vil blive rejst tilbagebetalingskrav:

 • Hvis pasningsaftalen afbrydes, efter at tilskuddet er udbetalt for pågældende måned.
 • Hvis forældre har modtaget det uretmæssigt.
 • Hvis barnet og forældre fraflytter Tårnby kommune

 Misligholdt - hvornår er en kontrakt det?

Hvis kontrakten misligholdes, kan den opsiges med dags varsel. Der er udelukkende tale om misligholdelse af kontrakten, når en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt. Det kan fx være: 

 • at den private passer ikke passer barnet
 • pasningen foregår ikke på den angivne adresse
 • den private passer modtager ikke sin løn
 • du afleverer og henter ikke dit barn i det aftalte tidsrum 

Fravær

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger fra pasningsstedet, har du pligt til at orientere Tårnby kommune, Pladsanvisningen, om stop for tilskud i denne periode.

×

Cookie info