Udskriv

Fritids- og Ungdomsklubber

Unge Mennesker

Tårnby Kommune tilbyder de 10-18 årige en bred vifte af forskellige klub- og aktivitetstilbud under Klub Tårnby.

Åbningstider for Klub Tårnby (åbner i nyt vindue)

De børn, der benytter Fritidsklubtilbuddet, er tilmeldt én klub i nærheden af den skole man går på. Som forældre har I dermed én fast klub og faste klubmedarbejdere at samarbejde med omkring jeres barn.

Åbningstiden vil altid være minimum 13.30 til 17.30 i hverdagen på skoledage. Klubberne har desuden forskellige aftentilbud til medlemmerne, hvor der vil være åbent længere en eller flere dage i løbet af ugen.

Klubpædagogerne deltager i meget højt omfang i den understøttende undervisning på skolerne. Typisk er en bestemt klubpædagog tilknyttet til en årgang på skolen. På den måde er Klub Tårnby med til at skabe læring, trivsel og udvikling for børn og unge i en sammenhængende dag, først i skolen og efterfølgende i klubben.

Klubberne er nu organiseret i 4 distrikter og børnene kan benytte alle klubber i distriktet. For eksempel kan barnet deltage i en aktivitet i en klub den ene dag og i en anden klub den følgende dag. Til at starte med vil det typisk være pædagogerne der tager børnene med og introducerer dem til de andre klubber og deres tilbud og aktivitetsmuligheder.

I skoleferier kan 2 eller flere Fritidsklubber i distriktet være slået sammen om at holde åbent et sted. Som udgangspunkt vil åbningstiden være 10-17.

Du kan få mere at vide om Fritidsklubberne på de enkelte klubsider her på hjemmesiden, eller i din lokale Fritidsklub.  

Mange unge ønsker at fortsætte med at bruge fritidsklubben, selvom de er fyldt 14 år. Vi udmelder derfor ikke automatisk, selv om barnet er fyldt 14 år.

Du skal selv sørge for at udmelde barnet digitalt via Den Digitale Pladsanvisning: Selvbetjening (med NemID).  eller www.borger.dk . Udmeldelser kan således ikke modtages i klubberne eller ved skriftlig eller personlig henvendelse i Pladsanvisningen.

Ungdomstilbud

Klub Tårnby har 4 ungecentre (UC) som udgangspunkt for aktiviteter for de 14-18 årige (se ovenfor omkring udmeldelse af klub). Det er UC Klub 109 på  Algiervej, UC Løjtegården på Løjtegårdsvej 101, UC Kastrup Juniorklub i Kastruplundgade 16  og UC Lundø på Tårnbyvej 20.

Ungecentrene er omdrejningspunkt for ungdomsarbejdet i distriktet via et udvidet samarbejde med skolerne, SSP, ungdommens uddannelsesvejledning, foreninger og mange andre.

Som ung i Kommunen er man per definition medlem af Klub Tårnby. Medlemskabet er gratis, det vil sige at der ikke opkræves kontingent. Som ung kan man frit benytte alle 4 ungdomstilbud efter lyst og behov.

Åbningstiderne vil være forskellige fra sted til sted for at tilgodese lokale behov mest muligt og give de unge fleksible tilbud i de 4 distrikter.

Klubpædagogerne deltager også i understøttende undervisning på 7.-9. klasse. Dermed er Klub Tårnby også her i høj grad med til at støtte op om de unges skolegang, trivsel og udvikling.

Du kan få mere konkret at vide om mulighederne og tilbuddene her på hjemmesiden, eller ved at henvende dig til dit lokale Ungecenter.

×

Cookie info