Udskriv

Børnehuset Vinkelhuse

Børnehuset Vinkelhuse Englandsvej 299

Børnehuset Vinkelhuse
Englandsvej 299
2770 Kastrup
Telefon: 30 760 543

Leder: Thomas Krag
Souschef: Jan Frederiksen

Tilsynsrapport

Opfølgende tilsyn 2020

 

Normering: 22 børn 0 - 2 år, 60 børn 3 - 5 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: davin.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007802958

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

Normering og fysiske rammer

Vi er en integreret institution for børn i alderen 0-5 år. Vores hus er i et plan med plads til 22 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Institutionen er centralt beliggende, tæt på offentlige transportmidler og indkøbscenter.

Vores legepladser er adskilt med et hegn og en låge, så vuggestuebørnene ikke bliver tromlet ned af børnehavebørnene, der er dog også muligheder for at gå på besøg hos hinanden.

Vi er 19 personaler der arbejder i et åbent hus med fælles mål, og hvor børnene danner venskaber på tværs af stuerne, dog har de fast tilknytning til en stue.

Værdiggrundlag

Vi arbejder ud fra et formuleret menneskesyn, der tager udgangspunkt i, at vi som voksne er her for børnenes skyld.

Dette betyder, at vi står til rådighed for børnene, guider og vejleder dem gennem hverdagen.

Vi taler meget med børnene, og forsøger at være sparringspartner og omsorgsgiver samtidig.

Vi anerkender børnene som ligeværdige personer - uden dog at være på lige fod, da det fulde ansvar ligger hos de voksne, som både er vidende og omsorgsfulde.

Vi hjælper børnene gennem de kriser, livet giver, og støtter op omkring deres dagligdag. Vi som voksne er bevidste om, at vi gennem vores unikke personlighed sætter specielle spor i børnene, og er klar over, at vi kan præge dem langt ud over deres institutionsliv.

Pædagogiske principper

Vi arbejder efter vores læreplan med udgangspunkt i de 6 temaer.

Alsidig personlighedsudvikling

  • Målet for os er at skabe grobund for selvværd, så vi derigennem kan ruste børnene til at deltage i samfundet, både inden og udenfor institutionen.

Sociale kompetencer

  • Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kulturer.

Sproglig udvikling

  • Sprog og kommunikation er alfa og omega i alle sociale processer mennesker imellem. Børnene skal rustet til at kommunikere på alle planer. Mundtligt, skriftligt og kropsligt.

Krop og bevægelse

  • At bevæge sig giver energi og glæde, og vi er i vores dagligdag meget bevidste omkring det, at bruge kroppen. Vi introducerer børnene for begreber som sund kost og hygiejne.

Kulturelle udtryksformer og værdier

  • Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til, verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes vi definerer vores eget kulturelle ståsted og vores egne kulturelle rødder.

Naturen og naturfænomener

  • Børnene skal have mulighed for at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø, de skal lære at bruge naturen til fordybelse og som legeplads.

I forbindelse med læreplanerne arbejder vi med dokumentation til barnets bog. Vi tager billeder, laver tegninger og skriver små historier. Der bliver hver dag hængt en beskrivelse af dagens forløb op på stuernes tavler, eller der er billeder og beskrivelser i vindfanget, hvis hele huset har været på tur.

Den første tid

Vi ved, det er en stor omvæltning at begynde i vuggestue eller børnehave og lære en masse nyt at kende, både for børn og forældre. Alle de voksne er dog klar til at tage sig særligt af barn og forældre og gøre, hvad de kan, for at institutionen bliver et godt sted at være.

Hverdagen i institutionen

Kl. 6.30-8.00 Børnene modtages på solstuen. Der kan de spise morgenmad til kl. 7.30. Kl. 8.00 er der mødt en voksen til hver børnegruppe, og vi går hver til sit.

Kl. 9.00-9.30 Vuggestuebørnene får tilbudt vand, frugt eller brød. Børnehavebørnene spiser en kl. 9-mad fra madkassen, hvis de er sultne.

Kl. 8.00-11.00 Leg og aktiviteter på stuerne, på legepladsen eller ture ud af huset.

Kl. 11.00-12.00 Hele huset spiser frokost.

Kl. 12.00-14.00 Børn, der skal sove, bliver puttet. De øvrige børn leger på legepladsen. Personalet skiftes til at holde pause.

Kl. 14.00-15.00 Alle spiser frugt og brød

Kl. 15.00-16.30 Leg og aktivitet på stuerne eller legepladsen

Kl. 16.00-16.30 Der ryddes op inde og ude.

Kl. 16.30-17.00 De sidste børn bliver hentet. Institutionen lukker.

Vuggestuebørnene har fuld forplejning, børnehavebørnene skal selv medbringe madpakke og frugt, men bliver tilbudt mælk.

Rundvisning

Institutionen har åbent for rundvisning onsdage i lige uger kl. 10.00 - for forældre, der endnu ikke har fået institutionsplads. Institutionen kan ikke besøges uden forudgående aftale.

×

Cookie info