Udskriv

Børnehuset Vestre Bygade 31

Børnehuset Vestre Bygade 31

Børnehuset
Vestre Bygade 31
2770 Kastrup
Telefon: 32 50 95 05

Leder: Jesper Andreasen Flebbe
Souschef: Sanne Sandbye

 

Forside

Tilsynsbesvarelse

Rapport 1 - Børnehaven

Rapport 2 - Vuggestuen

Samlet rapport

 

Normering: 22 børn 0 - 2 år, 66 børn 3 - 5 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: daves.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007809014

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

Fysiske rammer

De 22 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn er fordelt på 5 stuer. Hver aldersgruppe har sin egen etage. Institutionen ligger tæt på Tårnby Torv, hvorfra vi har gode transportmuligheder, når vi skal på tur.

Vi benytter os meget af nærmiljøet. Vi laver aktiviteter/ture på tværs af stuerne.

Al udvikling kræver trygge rammer! Dvs., det er vigtigt, at børnene kan færdes i trygge omgivelser - fysisk som psykisk, og samtidig med, at børn og forældre oplever et rart miljø, hvor barnet kan udvikle sig.

De fysiske rammer skal leve op til den sikkerhedsmæssige lovgivning, dog har børnene lov til at "klatre i træer" og få blå mærker, så de kan lære/mærke egne grænser.

De psykiske rammer er bl.a. personalet, som er nærværende og tydelige overfor børnene, så børnene ved, hvem vi er!

Pædagogiske principper

Vi drager omsorg og giver børnene en almen social opdragelse med en god omgangstone og hensyntagen til hinanden. Samtidig skaber vi rammer og vælger aktiviteter, der styrker børnenes selvstændighed.

I forhold til barnets alder og udvikling er det vigtigt, at vi, som voksne, støtter, opmuntrer, vejleder og giver plads til både at fejle og lykkes.

Vi lærer børnene de sociale spilleregler, hvor vi skal tage hensyn til hinanden både fysisk og psykisk, så alle kan være her. Både børn og voksne er ansvarlige for at overholde spillereglerne, så vi får en individuel udvikling - uden at tromle andre.

Hvis man bare kører på uden at tage hensyn til andre, udvikler man ikke sociale kompetencer, men egoisme.

Målsætning

I Børnehaven Vestre Bygade mener vi, at det er vigtigt, at vi møder og accepterer barnet, som det er med dets styrker, svagheder og særheder.

Vores hovedmål er at udvikle børnene til at blive selvhjulpne, selvstændige og omsorgsfulde mennesker.

De forskellige former for aktiviteter, børnene vælger at beskæftige sig med af lyst, udgør for dem en leg.

Leg er en aktivitet, der er sjov, frivillig, lystbetonet og ikke målrettet. I selve legen er det processen frem for produktet, der er vigtig.

Det vigtigste træk ved leg mener vi, er dens "laden-som-om" karakter, det vil sige, at når børn leger, sker handlingen ikke "rigtigt". I legen forlader børn den daglige verden og ændrer den, som de måtte have behov for. Legen har derfor ingen grænser.

Åben for besøg

Børnehaven har åbent for rundvisning efter aftale hver torsdag mellem kl. 9-10 for forældre, der endnu ikke har fået institutionsplads.

×

Cookie info