Udskriv

Børnehuset Tømmergrunden

Børnehuset Tømmergrunden Oliefabriksvej 247-249

Børnehuset Tømmergrunden
Oliefabriksvej 247-249
2770 Kastrup
Telefon: 2399 1889

Leder: Jan Hvalsø
Souschef: Mai-Britt Mathiesen
Afdelingsleder: Iben Albinussen

 

Som integreret institution er vi normeret til at modtage 79-84 børn i alderen 0-5 år med 33 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn

Åben 6.30-17.00

E-mail til institutionen: datom.bk@taarnby.dk                       

Pnr. 1007810055

 

                                                                                                              

Besøgstider, efter aftale:

Vuggestuen:   Den 1. mandag i hver måned kl. 10.00  

Børnehaven:   Den 1. mandag i hver måned kl. 15.00

I børnehuset er vi ansat 20 medarbejdere, 9 pædagoger, 7 medhjælpere, 1 leder, 1 souschef og 1 afdelingsleder. Vi har en køkkenansvarlig og rengøringen varetages af Tårnby Kommune.

Vi er opdelt i 2 adskilte huse. I det ene hus er der en afdeling for 42-45 børnehavebørn opdelt i 3 grupper. I det andet hus er der 2 grupper med 22-23 vuggestuebørn og den sidste stue har 15-16 Spilop børn på 3-4 år. Spilopperne er en overgangsgruppe for de 3-4 årige børn fra vuggestuen inden de flytter videre til den store børnehave. Vi har skofri zoner i alle afdelinger. Vores legepladser hænger sammen, dog adskilt af et hegn og en låge, som ofte er åben. Vi prioritere udelivet og bruger naturens forskellige årstider, det er derfor vigtigt, at børnene har skiftetøj og tøj der passer til årstiden.

Vuggestuen:

Vi har 2 vuggestuegrupper, de arbejder i grupper på tværs og tit med åbne døre, men i perioder har de mindre børn brug for mere trygge rammer, og så er der kun i mindre grad åbne døre.

Spilopperne:

Spilopperne fungerer som en overgangsgruppe fra vuggestuen til børnehaven. Gruppen som har 15 børn i alderen 2,8 år til 4 år har til huse i samme afdeling som vuggestuen. Men de samarbejder på tværs af afdelingerne både med børnehaven og vuggestuen.  

Børnehaven:

Børnene er gruppeopdelt, når vi tager på ture, spiser og ved nogle aktiviteter. Vi har base på skift hver 3. uge på vore 3 stuer som er funktionsopdelte. I ydertimerne kan børnene bevæge sig frit og lege og skabe venskaber på tværs. Efter frokost er vi altid ude 1½-2 timer i alt slags vejr. Vi arbejder i temaer, hvor naturen og årstidens traditioner indgår.

 

Målsætning:

Vores mål er, at børnene føler sig respekteret og lyttet til, og at deres mening betyder noget. Derudover ønsker vi at skabe små og alsidige læringsmiljøer, der tilgodeser både individuelle og sociale behov og kompetencer.

Pædagogiske principper:

Vi tilbyder børnene et læringsmiljø i trygge rammer, og vi vægter ærlighed og åbenhed højt. Børnene skal møde nærværende og omsorgsfulde voksne, som er gode rollemodeller, og som kan aflæses. Forældrene skal modtages med åbenhed, og vi bestræber os på at opbygge en gensidighed tillid i samarbejdet.

Kostpolitik:

Børnehuset Tømmergrunden har en kostpolitik, som også findes på opslagstavlerne ved indgangen i begge afdelinger. Vi er slik fri og har et begrænset brug af sukker, og benytter os ofte af sunde alternativer til fødselsdage og særlige lejligheder.  

Alle børn i Tømmergrunden får formiddagsfrugt. Vuggestuebørnene får fuld forplejning hver dag, og vi sørger for, at mælk og grønt altid er økologisk. Børnehavebørnene skal have madpakker med og får eftermiddags mad fra køkkenet.

Hvis Jeres børn skal have morgenmad, skal de være her senest kl. 07.00. Vi forsøger at give børnene en god start på dagen med en rolig morgen, så vi opfordrer derfor til, at Jer der har mulighed for det, spiser morgenmad med Jeres børn hjemme.

Krop og bevægelse:

Pædagogisk idræt/ leg og bevægelse er med i vores planlægning både ude og inde.                                               

Sproglig udvikling:

I børnehuset Tømmergrunden vægter vi børns sproglige udvikling højt, og målet er at give børnene mulighed for at udvikle et nuanceret sprog gennem dagligdagens aktiviteter.

×

Cookie info