Udskriv

Børnehuset Strandgården

Strandgårdens Børnecenter
Elborg Alle 6 - 16
2791 Dragør

Telefon: 32 53 42 94

Leder: Birgith Sejbjerg Madsen
Souschef: Ulla Lundgren
Afdelingsleder: Charles Høybye

Normering: 12 børn 0 - 2 år, 55 børn 3 - 6 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: dastr.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007809979

Fysiske rammer

Børnehuset Strandgården ligger op ad fælleden, er 34 år gammel og bygget til formålet.

Institutionen er aldersopdelt. Hver gruppe har udgang til legepladsen, som ligger rundt om hele huset.

Store dele af legepladsen er fælles - dog har vuggestue og SFO også deres eget område. På legepladsen er der mange klatretræer og områder med vand og jord, som børnene undersøger og udforsker.

Der er flere fælles faciliteter indendørs; bl.a. alrum, værksted , baderum, sauna og køkken.

Pædagogiske principper

Vi arbejder for:

 • at børnene er aktive i hverdagens gøremål
 • at styrke børnenes sociale kompetencer

Værdier

Strandgården er - og skal være - et sted, hvor:

 • der er udfordringer og alsidige oplevelser
 • der er tid og rum til at lege
 • venskaber udvikles
 • det enkelte barns særegenhed respekteres
 • der gives børnene høj grad af medbestemmelse (under hensyntagen til fællesskabet)

Målsætning

Strandgården er - og skal være - et sted, hvor barnet:

 • har tryghed og tillid til andre, så barnet kan agere mellem succes og modgang
 • gennem leg og oplevelser udvikler kendskab og respekt til naturen
 • oplever glæde ved fysisk udfoldelse
 • får mulighed for at udvikle sit sprog og sprogforståelse
 • i samspil med andre udtrykker og udvikler børnekultur

Besøg i institutionen

Interesserede forældre er velkomne, efter en forudgående aftale.

×

Cookie info