Udskriv

Børnehuset Brønderslev Allé 1-3

Børnehuset Brønderslev Alle 1-3

Børnehuset
Brønderslev Allé 1
2770 Tårnby
Telefon: 24 99 07 25

Leder: Signe Marie Eggert Larsen
Souschef: Heidi Lindros Jensen
Afdelingsleder: Lykke-Lise Michaelsen

Normering: 43 børn 0-3 år, 53 børn 3-5 år

Åbningstid: Kl. 06.30 til 17.00

E-mail til institutionen: dabro.bk@taarnby.dk

Pnr. 1015352031

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter (smiley)

Fysiske rammer

Institutionen er bygget i 2007/2008 og placeret i gode omgivelser. Vi har naturen tæt på og en stor legeplads, som på sigt vil udvikle sig til en naturlegeplads.

Huset er i 2 afdelinger og stueopdelt med 3 stuer i hver afdeling. Børnene er i blandede aldersgrupper.

Vuggestuen prioriterer økologisk køkken.

Børnehaven får økologisk mad om eftermiddagen.

Pædagogisk værdigrundlag

Vores værdigrundlag er udarbejdet i enkelte værdibegreber, som vi bruger i vores daglige pædagogiske arbejde. Lærerplanerne er udarbejdet som en del af værdigrundlaget med henblik på at beskrive begreberne i praksis. Alt sammenføjet mener vi beskriver "det gode børneliv" her i Børnehuset Brønderslev Allé.

Værdibegreberne

 • Nærvær - omsorg og fordybelse
 • Udvikling - barn/voksen og kommunikation
 • Empati - med hinanden, for naturen og miljøet og for institutionen
 • Samarbejde - Forældre medinddragelse
 • Anerkendelse - livssyn og accept af forskellighed
 • Inklusion - fællesskabsfølelse

"Det hele barn i hverdagen". Pædagogiske udviklings - og læreplaner:

 • Alsidig personlighedsudvikling - I relation til andre. Kompetencer igennem leg og læring, interaktion og social forståelse
 • Sociale kompetencer - Igen som første pind. Barnet erfarer igennem interaktion og relation til andre de sociale spilleregler og får en inkluderende fællesskabsfølelse som aktiv deltagende i relation og fællesskab
 • Sproglig udvikling - Igennem sproglig udvikling, sang og remser. Dialogisk oplæsning. Sætter ord på følelser og handlinger
 • Krop og bevægelse - Motorisk udviklingsfokus. Pædagogiske beretninger og fortællinger om det enkelte barns motoriske udvikling. Iværksættelse af specifikke tiltag og oplevelser for hele børnegruppen med henblik på særlig motorisk udvikling. Målrettet udendørs leg og læring. Naturlegeplads
 • Kulturelle udtryksformer og værdier - Kunstprojekter for både vuggestue og børnehavebørn. Udstillinger, legende rum, legende kreativitet, genbrug og meget mere. Æstetik i forhold til børns kunst og produkter. Fokus på processen
 • Naturen og naturfænomener - Tæt kontakt med naturen. Økologiske fødevarer, forståelse for dyrevelfærd og bæredygtighed. Genbrug, Naturoplevelser, legepladskultur.

Kontakt for rundvisning: Institutionen på tlf 24 99 07 25.

×

Cookie info