Udskriv

Børnehaven Eskebøl Allé 1

Vestamager Naturbørnehave

Børnehaven Eskebøl Alle
Eskebøl Allé 1
2770 Kastrup

Telefon: 30 76 04 72

Leder: Linette Giessing
Souschef: Katrine Fruergaard Lyng

Normering: 46 børn i alderen 3-6 år
Åbningstid: kl. 6:30-17:00
Email: bhesk.bk@taarnby.dk

Pnr. 1015815279

Vestamager Naturbørnehave er opført i 2010 og er beliggende i et villakvarter nær ved Amager fælled.

Huset er i to etager og opdelt i flere aktivitetszoner, hvilket betyder at institutionen ikke er stueopdelt. På nederste etage er der fokus på madlavning og kreative aktiviteter, mens der på øverste er fokus på motorik, rytmik og sprog. Til huset er der tilknyttet legeplads, som indbyder til motorisk og sanselig udfordring, samt en bålplads. Til huset er også tilknyttet en hytte, der fungerer som naturværksted. I hytten er der desuden være dyrehold af både krybdyr, insekter og gnavere.

Naturbørnehaven er normeret til 46 børn, i 3-6 års alderen. Personalegruppen består af 5 pædagoger, hvoraf de to indgår i ledelsesteamet, 1 rytmisk medhjælper, 1 kreativ medhjælper samt en naturformidler. Der vil herudover være tilknyttet faste vikarer samt studerende til huset.

Hvorfor naturbørnehave?

 

 • Inspirere børn til at færdes i naturen, og stimulere deres nysgerrighed til at udforske de opgaver og udfordringer de møder i "børnehøjde"
 • Styrke børnenes motorik med naturen som klatreredskab.
 • Skabe miljøbevidste børn med respekt for NATUR og MILJØ, samt styrke deres handlekraft og kompetencer - tro på at vi stor som lille kan gøre en forskel.
 • Opleve naturen og derved skabe en hverdag med sjove og livsbekræftende oplevelser.
 • Skabe tid og ro til fordybelse i en til tider larmende hverdag med mange indtryk.
 • Skabe en rød tråd huset igennem, således at der gennem natur også skabes fokus på børns fantasi, kreativitet og rytmik

 

Det daglige arbejde med børnene

Børnehaven arbejder projektorienteret med læreplanerne. Der planlægges således til hver uge et emne, som der i hvert aktivitetsrum laves aktiviteter efter.

Ud over de 6 læreplanstemaer, har børnehaven også fokus på danske traditioner, hvor vi søger at sætte begivenheder sammen med historiske fortællinger og pædagogiske forløb. Vi vil således gerne beskæftige os med højtider og traditioner så som høstfest og vintersolhverv. 

I løbet af året arbejdes der i institutionen efter et årshjul, således at projekterne tager udgangspunkt i den aktuelle årstid.

I hverdagen har sprog og motorik en central placering, da vi gennem forskellige aktiviteter

Ønsker, at stimulere det enkelte barns sprog og motoriske færdigheder. I den forbindelse vil der til hvert et emne blive oprettet 3 eller flere fokusord, som understøtter institutionens sprogarbejde.

 

Institutionens læringsforståelse

Vi vil i naturbørnehaven søge at gennemføre institutionens læreplaner ved at arbejde efter følgende tre læringsrum.

 • Voksenskabt læring (Hvor den voksne går foran barnet) - Her vil den voksne tage styringen og være bevidst om sin rolle som direkte formidler. Den voksne fortæller hele tiden hvad der sker således at barnet lærer nye ord og begreber og får en sammenhængende forståelse af oplevelsen.
 • Voksenstøttet læring (den voksne går ved siden af barnet) - Her vil den voksne afvente barnets eget initiativ og støtte op omkring dette. Den voksne vil herefter indtage en spørgende rolle, hvor man stadig lader barnet være den aktive.
 • Leg og spontanitet (Hvor den voksne går bag ved barnet) - Her vil den voksne træde tilbage og lade barnet selv styre indlæringen. Barnet vil her indtage en rolle som formidler over for andre børn. Den voksne indtager her en iagttagende rolle.
 • Relationer anser vi som det centrale i læringen og mener at vi med brug af de tre læringsrum kan skabe dette samspil, samt gøre barnet aktivt medskabende af sin egen læring.

Vi vægter leg højt i alle tre læringsrum, eftersom barnet her lærer om sig selv og andre.

Igennem legen:

 • Bearbejder barnet indtryk og oplevelser, hvilket har en stor betydning for barnets udvikling.
 • Slipper barnet fantasien løs og boltrer sig i en verden, der er forunderlig og magisk og oplever nye måder at gribe den an på.
 • Skaber barnet relationer til andre børn hvor samarbejdet i høj grad er i spil
 • Udvikler barnet social forståelse for at kunne være sammen med andre.
 • Lærer barnet at takle problemer og konflikter, som er en væsentlig del af barnets udvikling

 

Børneværdier

Vi tilstræber at skabe rammer så børn kan udvikle empati, nysgerrighed og selvforståelse. Det er vigtigt for os at børnene, når de skal videre fra institutionen, har et solidt selvværd og evner at indgå i sociale fællesskaber.

Derudover bestræber vi os på at udvikle kritisk tænkning, respekt for hinandens forskelligheder og kulturer, samt en god humoristisk sans.

Foruden stiler vi efter at udvikle motorisk stærke og sunde børn, med et indgående kendskab til kost, bevægelse og kroppens egenskaber.

Respektfulde børn:

Vi vil gerne skabe rammer for, at børn kan opnå respekt for hinanden og deres omgivelser. Vi ønsker en hverdag hvor børnene respekterer autoriteter, men hvor de voksne også anerkender børnene.

Vi ønsker at børnene i huset respekterer natur og miljø og behandler dyr på en respektfuld måde. 

Undrende børn:

Kritisk tænkning er en vigtig værdi i børnehaven. Vi opfordrer til og roser nysgerrighed. Vi vil gerne hjælpe børn til, at lære at holde sig kritisk overfor alle input og finde svar på de spørgsmål de har.

Vi elsker når børn spørger.

Rummelige børn:

Da vi er et hus der i kraft af vores struktur inkluderer børn i særlig udsatte positioner, er det vores mål at skabe et miljø med stor rummelighed, hvor der er plads til alle personligheder. Inklusion er ikke kun gavnligt for de børn, der er i udsatte positioner, men for alle børn, da de vænnes til at acceptere hinandens forskelligheder.

Selvstændige børn:

Vi søger at skabe en rutine hvor børnene i Vestamager Naturbørnehave selv tager ansvar for de mindre opgaver i hverdagen. Vi opfordrer til stor selvstændighed, som også vil kunne give børnene en større selvtillid og selvværd.

×

Cookie info