Udskriv

Børnehaven Ugandavej

Generelt Bh


Børnehaven Ugandavej
Ugandavej 175
2770 Kastrup
Telefon:
2183 5726, satellit
2183 5725, pavillon

Leder: Christine Raun Gundorph
Souschef: Stine Svensson

P-nummer: 1024951622

Tilsynsrapport

Forside

Rapport 1

Rapport 2

Tilsynsbesvarelse

Samlet rapport

________________________________________________________________________________________ 

Vi har et dejligt hus lige op af fælleden. En legeplads som rummer bålplads, sandkasse, gynge, samt mulighed for leg med gokarts/cykler etc. Derudover har vi fælleden som vil blive brugt til mange af de pædagogiske aktiviteter.

Børnehaven er normeret til 45 børn fordelt i to huse. Ledelsen er under Vuggestuen Ugandavej 147.

Børnehaven og vuggestuen samarbejder om nogle pædagogiske projekter løbende gennem året. Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om en fuldstændig integreret daginstitution.

Der er dog intet til hinder for at såvel vuggestue som børnehave i dagligdagen kan profiterer af hinandens muligheden og indretter dagligdagen til gavn for børn og forældre.   

Værdier og principper

"Al læring foregår i hverdagssituationer", det vil sige, at vi bruger alle hverdagens situationer til at fylde det enkelte barns "rygsæk" op med oplevelser - færdigheder, udvikling samt viden således, at det er parat til at flyve videre til næste step i livet.

Børnene har krav på at være sammen med voksne, der har lyst til at være sammen med børn. Vi følger børnenes spor. Der skal være respekt i samværet. Barnet skal roses og anerkendes med troværdighed, og der skal være udvikling både for børn og voksne.

Børnene lærer over tid at tackle konflikter med sproget. Vi sætter grænser på en kærlig, men bestemt måde. Venskaber er en stor del af det enkelte barnets identitet. Her dannes venskaber på tværs af hele huset. Hvor store og små i nogle relationer oplever tværfaglige pædagogiske projekter.

Kultur, æstetik og fællesskab - vi elsker musik og sang og bruger det hver dag. Musik styrker sanserne og motorikken og fremmer børnenes alsidige udvikling. Besøge stæder i nærmiljøet. Gå i teateret, mini bio samt besøge andre institutioner bl.a. hvis et barn skal starte i en anden børnehave.

Natur, udeliv og science - i vuggestuen og børnehaven er der intet der hedder dårligt vejr. Frisk luft giver livskvalitet, glæde og styrker. børnene elsker lege med vandet. Der er ikke noget bedre end at se om hvor meget en vandpyt sprøjter, når man hopper i den.

Give barnet forståelse for og viden om naturen, herunder planter, dyr samt arbejde med årstiderne. Skabe glæde og respekt for naturen hos barnet. Give barnet forståelse for sammenhæng mellem vejrtyper og påklædning.

Alsidig personlig udvikling - Det er hos os ikke tilladt at gøre noget for barnet, som barnet egentlig godt kan selv. Styrke barnets identitetsdannelse og selvfølelse - øge nysgerrigheden overfor nye ting og prøve dem af. Positiv tilgang i samværet med andre børn samt voksne/ældre (plejehjemmet).

Krop, sanser og bevægelse - At bruge sin krop, sanser og være i bevægelse er noget der sker hele dagen. Alt afhængig af tidspunktet på dagen bruges kroppen forskelligt. Vi løber, danser, går, cykler etc. hvor vi bruger kroppen fysisk. Vi sanser bl.a. når vi smager på frugten/det grønne fra plantekasserne og når vi spiser et måltid.

Målet er at barnet får en krops bevidsthed. At hjælpe og guide barnet til at udfordre sig selv kropsligt og så de oplever glæden ved at være aktive. 

Social udvikling - For at begå sig i sociale sammenhæng er det en nødvendighed for mennesker at tilegne sig miljøets kultur og normerne for at blive en aktiv del af det sociale liv. At udvikle sine sociale kompetencer gennem fællesskaber og relationer til andre børn/voksne.

At udvikle evnen til at være en del af en gruppe - kunne acceptere andre børn - vente på tur - turde være i fokus - styrke barnets opmærksomhed. Kunne danne venskaber - løse konflikter.

Kommunikation og sprog - Vi vægter et godt samarbejde med hjemmet, hvor der er en god dialog så mor og far får et godt billede af hvad deres barn oplever den enkelte dag. Derudover anvender vi hjem/institutions kufferter til nogle af vores pædagogiske projekter, så der kommer en "rød tråd fra hjem til institution" i barnets bevidsthed.

Vi arbejder hele dagen med barnets sproglige udvikling. Dette gør vi blandt andet gennem sange, dialoger samt de relationer barnet indgår i, i løbet af dagen i institutionen. Derudover har vi printet navne og limet på mange af vores ting så som vinduer, borde, reoler etc. Dette er for at visualisere ord som passer til den.

Der er mulighed for at besøge børnehave eller vuggestue afdelingen efter aftale.

×

Cookie info