Udskriv

Børnehaven Ryumgård

Børnehaven Ryumgård

Børnehaven Ryumgård
Oliefabriksvej 182
2770 Kastrup

Telefon: 32 52 07 50

Leder: Lise Florang
Souschef: Anne-Sofie M. Jensen

Tilsynsrapport

Forside 

Tilsynsmodel 

Rapport 1 

Rapport 2

Rapport 3

 

Normering: 85 børn fra 3 - 5 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: bholi.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007810144

Børnehaven Ryumgård ligger i et villakvarter og består af to huse med 5 stuer i alt. Vi har en stor og dejlig legeplads med varieret beplantning og legeredskaber som til gode ser forskellige former for leg.

Værdigrundlag

Vores pædagogik bygger på det menneskesyn, at det enkelte menneske er unikt og udvikler sig i samspil med sin omverden. Vi mener, at børn har brug for tid og rum til leg og fordybelse, at være nysgerrig og udforske verden, at lære socialt samspil og skabe venskabsrelationer. I det omfang, det er muligt og forsvarligt, har børn ret til medbestemmelse, så de selv kan vælge til og fra og erfare, at de har indflydelse på deres eget liv.

Vi tror, at børn har brug for nærværende voksne, som rummer, forstår dem og som kan være rollemodeller for dem i en verden med mange forandringer.

Målsætning

Vi ser det som børnehavens opgave:

  • at skabe et trygt miljø, hvor respekt, omsorg, ansvar og rummelighed er nøglebegreber.
  • at børnene kan udvikle selvstændighed, selvværd, opbygge selvtillid og blive selvhjulpne.
  • at børnene lærer at indgå i et fællesskab, at fungere i en gruppe og udvikle fællesskabsfølelse.

Vores værdier og mål for det pædagogiske arbejde omsætter vi til praksis i det daglige samvær med børnene, forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og behov, for at barnet kan udvikle sin helt egen personlighed. Vi synes, det er vigtigt at anerkende børnene, som de er, støtte dem i at udvikle deres forskelligheder, og tage så mange individuelle hensyn som muligt for at imødekomme det enkelte barn.

Vi forsøger at give muligheder, oplevelser og udfordringer, hvor det at deltage er det vigtigste, sådan at der er fokus på selve processen frem for resultatet.

Vi lægger vægt på, at børnene lærer almindelige regler for samspil og bliver i stand til at håndtere konflikter selv. Derfor støtter vi børnene i at forstå andre børns hensigter og udtrykke og formulere deres følelser og behov.

De voksne har en vigtig funktion som rollemodeller, og derfor er vi opmærksomme på selv at vise omsorg, empati, nærvær og møde andre med ligeværdighed og forståelse.

Forældresamarbejde

Vi anser forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere og mener, at en åben dialog mellem forældre og personale er en forudsætning for, at børnene får en god tid i børnehaven. Derfor sætter vi stor pris på den daglige udveksling om episoder og oplevelser, som kan være gavnlige for både forældre og personale at kende.

Aktiviteter

Vi laver aktiviteter med udgangspunkt i børnenes behov og interesser. Vi arbejder med projekter og temaer med inddragelse af de 6 læringstemaer. (Personlige og sociale kompetencer, sprog, bevægelse, kultur og natur) Derudover arbejder vi med årets traditioner og årstider.

 

Yderligere information kan ske ved henvendelse til institutionen.

 

×

Cookie info