Udskriv

Børnehaven Løjtegårdsvej 167

Børnehaven Løjtegårdsvej 167

Børnehaven
Løjtegårdsvej 167
2770 Kastrup
Telefon: 5160 9411

Leder: Majbritt Elling
Souschef: Stella Hoffmann

Tilsynsrapport

Forside

Rapport 1

Rapport 2

Tilsynsbesvarelse

Samlet rapport

 

 

Normering: 46 børn 3 - 5 år

Åben kl. 6.30 - 17.00

E-mail til institutionen: bhloj.bk@taarnby.dk

Pnr. 1007808190

Fysiske rammer

Børnehaven er beliggende i samme bygning, som kommunens ungdomsskole, men med egne lokaler og indgang. Børnehaven ligger centralt i yderkanten af et villakvarter omgivet af småindustri.

Institutionen består af to stuer, hvor hver stue har to øvrige rum, som er indrettet til leg. Udover toiletter og garderober har vi en indvendig balkon, som bruges til puderum, og et boldrum med små bolde, som børnene kan tumle sig i.

Der er en dejlig legeplads med forskellige legeredskaber og en varieret beplantning.

Pædagogiske principper, værdier og målsætning

Vi lægger vægt på at se børnene som de mennesker, de er; med det sind og temperament og den humor og fantasi, de har.

Alle børn skal behandles med omsorg, lydhørhed, tillid og respekt, have ret til at ytre sig og blive hørt.

Børnehaven skal tilbyde positivt samvær i stabile, nære og trygge rammer i et socialt forpligtende miljø.

Børnehaven skal tilbyde en overskuelig, udviklende og udfordrende hverdag, hvor der er plads til nysgerrighed, fordybelse og spontanitet for både børn og personale.

Børnene skal mødes med glæde, omsorg, nærvær og lydhørhed af nogle troværdige og tydelige voksne, der indgår i ligeværdige relationer, og som er nogle gode rollemodeller.

I vinterhalvåret arbejder vi 2 gange ugentligt i aldersopdelte grupper, hvor der er to faste voksne tilknyttet. Dette giver en mulighed for bedre at nå det enkelte barn og tilrettelægge aktiviteterne mere målrettet. Vi følger årets traditioner, men har også vores egne.

Vi har mange aktiviteter så som ture, motorik/gymnastik, klippe/klistre, projekter, sang og sanglege, og leg. Aktiviteterne varierer mellem, at man skal deltage og tilbud.

Besøg Børnehaven

Vi kan tilbyde mulighed for besøg i børnehaven, for forældre til børn uden plads, hver sidste torsdag i måneden kl. 16. Tilmelding nødvendig.

 

×

Cookie info