Udskriv

Underretning: Hvis du er bekymret for et barn

Underretning hvis du er bekymret for et barn

Alle har underretningspligt. Har du set eller hørt et barn blive mishandlet eller vanrøgtet, skal du oplyse det til kommunen. Det gælder både almindelige borgere og offentligt ansatte.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil. Du kan udfylde en blanket, skrive et brev eller en e-mail, ringe, møde frem osv. Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det. Under alle omstændigheder bliver du ikke som underretter selv part i barnets sag. Det betyder også, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte kommunen vælger at give barnet.

Alle underretninger vurderes indenfor 24 timer efter de er modtaget i Familieafdelingen. Familieafdelingens rådighedsvagt vurderer, om underretningen kræver en akut indsats.

Kontakt os

Send ikke anonym underretning

Send anonym underretning

Ring 32 47 14 29 (alle hverdage mellem 09 - 10)

Kommunen skal undersøge forholdene

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Det vil i første omgang ofte ske ved, at kommunen tager kontakt til barnets forældre. Der skal foretages en undersøgelse, hvis barnet trænger til særlig støtte.

Ankestyrelsen kan også handle

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår og få vejledning.

×

Cookie info