Udskriv

Underretning: Hvis andre er bekymret for dit barn

Underretning når andre er bekymret for dit barn

Når andre er bekymret for dit barn.

Når Familieafdelingen modtager en underretning om, at et barn har behov for hjælp fremsender vi en kvittering til afsenderen senest 6 dage efter modtagelsen af underretningen.

Familien orienteres om underretningen og indkaldes til samtale. Indkaldelsen vil indeholde en dagsorden for mødet samt en kopi af selve underretningen.

Det er aldrig morsomt at erfare, at nogen er bekymret for dit barn. Men prøv at husk, at de fleste underretninger er en tilkendegivelse fra andre, f.eks. skoler, daginstitutioner mv. om, at de finder at du og dit barn har brug for hjælp.

Den første samtale handler om at tale med jer om bekymringen og høre, om I er enige i bekymringen, og hvordan I selv oplever jeres barns ressourcer og vanskeligheder, samt hvilken hjælp I og jeres barn kunne have behov for.

På baggrund af denne samtale vil Familieafdelingen, i samarbejde med dig, vurdere om:

  • der er vanskeligheder der skal arbejdes med, som familien selv kan arbejde med

  • der på baggrund af underretningen skal igangsættes en undersøgelse efter servicelovens § 50

  • sagen kan henlægges

I ganske få tilfælde oplever vi, at familien ikke ønsker at samarbejde med kommunen omkring en underretning eller ikke er enig i bekymringen i underretningen. I en sådan situation kan Familieafdelingen beslutte, at der skal igangsættes en undersøgelse uden forældrenes samtykke efter servicelovens § 50, stk. 9 og § 51.

×

Cookie info