Udskriv

Sagsbehandlingstid i Familieafdelingen

Sagsbehandling i Familieafdelingen

Frister for sagsbehandling i Familieafdelingen.


Hver enkelt sag behandles hurtigst muligt og målet er at give borgeren en god og kvalificeret service. Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en sag. Hvis denne frist ikke kan overholdes, får ansøgeren skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. I langt de fleste tilfælde vil der dog komme svar fra Familieafdelingen indenfor de fastsatte tidsfrister.

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning. 

Dette skal kommunen gøre

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken.
  • Fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Du bedes opfylde følgende krav

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning. 

Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter, at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Det er således en forudsætning for at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid.

Derfor beder vi dig om følgende:

  • Ansøgningen er udfyldt korrekt
  • Evt. ansøgningsfrist er overholdt

Tidsfrister

Paragraf Beskrivelse Sagsbehandlingstid
Lov om Social service § 11.3 Rådgivning af familier til børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

5 måneder

 

Lov om Social service § 32 Særlig dagtilbud eller hjemmetræning til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

Optil 6 måneder inklusiv lovpligtig § 50-undersøgelse ved hjemmetræning

 

Lov om Social service § 36 Særlig klubtilbud til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

16 uger

 

Lov om Social service § 41 Merudgiftsydelser ved forsørgelse af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne i hjemmet.

 

16 uger

 

Lov om Social service
§ 42 og § 43

Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

16 uger

Lov omvSocial service § 44

Personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning til et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

16 uger

 

Lov om Social service § 45 Personlig ledsager til unge mellem 16 og 18 barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

16 uger

 

Lov om Social service § 52 Foranstaltninger til sårbare børn og unge

 

27 uger inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse § 50 undersøgelse

 

Lov om Social service § 80 Husvildeboliger til akut boligsøgende

 

Ansøgning behandles inden for 1 måned

 

Lov om Social tilsyn § 5 Godkendelse af plejefamilier

 

3 måneder

 

 

Ønsker du at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du læse om det her (Klagevejledning).

×

Cookie info