Udskriv

Sagsbehandlingstid i Familieafdelingen

Sagsbehandling i Familieafdelingen

Frister for sagsbehandling i Familieafdelingen.

Hver enkelt sag behandles hurtigst muligt og målet er at give borgeren en god og kvalificeret service. Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en sag. Hvis denne frist ikke kan overholdes, får ansøgeren skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. I langt de fleste tilfælde vil der dog komme svar fra Familieafdelingen indenfor de fastsatte tidsfrister.

Dette skal kommunen gøre

Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, § 3, skal kommunen:

  • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken
  • Fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Hvis den fastsatte frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Dette skal være opfyldt

For at overholde sagsbehandlingstiden forudsættes det, at:

  • Ansøgningen er udfyldt korrekt
  • Evt. ansøgningsfrist er overholdt
  • Nødvendig dokumentation er fremskaffet.

Tidsfrister

Paragraf Beskrivelse Sagsbehandlingstid
§ 11.3 Rådgivning af familier til børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 5 måneder
§ 32 Særlig dagtilbud eller hjemmetræning til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Optil 6 måneder inklusiv lovpligtig § 50-undersøgelse
§ 36 Særlig klubtilbud til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 16 uger
§ 41 Merudgiftsydelser ved forsørgelse af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne i hjemmet. 16 uger
§ 42 og § 43 Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 16 uger
§ 44 Personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning til et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 16 uger
§ 45 Personlig ledsager til unge mellem 16 og 18 barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 16 uger
§ 52 Foranstaltninger til sårbare børn og unge 10 uger fra godkendt § 50 undersøgelse
§ 80 Husvildeboliger til akut boligsøgende Ansøgning behandles inden for 1. måned. Akutbolig op til 4 år
§ 142 Godkendelse af plejefamilier 3 måneder

 

Ønsker du at klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du læse om det her (Klagevejledning).

×

Cookie info