Udskriv

Klagevejledning - Børn med særlige behov

Klagevejledning - Børn med særlige behov

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Hvis du er uenig i den afgørelse, som Familieafdelingen har truffet, har du mulighed for at indbringe afgørelsen til Ankestyrelsen.

Du skal senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen sende din klage med post eller e-mail til:

Tårnby Kommune

Familieafdelingen

Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Skriv sikkert via Borgerservice (Digital postkasse)

Send mail til famafd@taarnby.dk OBS: vær opmærksom på at denne mail ikke er en sikker mail. Derfor anbefaler vi dig, at du IKKE skriver personfølsomme oplysninger såsom dit eller andres CPR nummer. Vil du skrive sikkert, skal du skrive via Borgerservice på linket ovenfor.     

Send din klage til dem, du klager over - ikke til Ankestyrelsen

Grunden til, at du skal sende din klage til Familieafdelingen er, at vi skal have mulighed for at vurdere din sag igen, inden vi evt. videresender din klage til Ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering.

Familieafdelingen sender selv videre til Ankestyrelsen

Hvis Familieafdelingen fastholder afgørelsen, sender vi din klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen senest fire uger efter, at vi har modtaget din klage.

Hvis Familieafdelingen ikke fastholder afslaget, sender vi den nye afgørelse i et brev til dig.

Familieafdelingen behandler din klage senest 4 uger efter, at vi har modtaget den.

Indholdet af en klage

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af din klage. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage, men det er en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med. Din klage skal indeholde, dit navn, adresse og cpr-nummer.

Du er også velkommen til at indsende kopier af relevant materiale, du selv har om sagen.

×

Cookie info