Udskriv

Børn med særlige behov

Familieafdelingen

Familieafdelingen har til opgave at støtte familier med børn og unge under 18 år, som har særlige udfordringer og vanskeligheder

Familieafdelingen

Du kan kontakte Familieafdelingen:

Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.15
Torsdag kl. 09.00 - 18.00
Fredag kl. 08.00 - 14.15

Tlf. 32 47 14 21 og tlf. 32 47 14 22

Mail: famafd@taarnby.dk OBS: Vær opmærksom på, at denne mail ikke er en sikker kanal. Derfor anbefaler vi dig, at du ikke skriver personfølsomme oplysninger såsom CPR nummer.

Om Familieafdelingen

Familieafdelingens arbejde har til formål at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige behov, så de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse, som andre børn og unge.

Familieafdelingen varetager primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn og unge der har en funktionsnedsættelse.

Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre, og foretager børnefaglige undersøgelser i henhold til servicelovens § 50, når vi bliver bekendt med forhold der giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel.

Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og de professionelle der er i barnets netværk; skole, dagtilbud, klub mv.. Undersøgelsen skal hjælpe Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien.

Familieafdelingen fører derudover tilsyn med aflastnings- og plejefamilier.

Hvis du har problemer, som du ønsker at snakke med en sagsbehandler om, skal du ringe i telefontiden. Hvis der er yderligere behov for samtale, kan der aftales tid til evt. møde eller hjemmebesøg.

Lovgivning

I Familieafdelingen arbejder vi efter følgende lovgivning:

  • Lov om Social Service
  • Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere om lovene på Retsinformations hjemmeside:

Lov om Social Service.
Lov om retssikkerhed og administration.

Dette arbejder Familieafdelingen ikke med

Familieafdelingen behandler ikke sager om adoption, separation og skilsmisse, børne- og ægtefællebidrag, samvær, forældremyndighed eller faderskab - her henvises til Familieretshuset

×

Cookie info