Vand, varme og el

  • Tårnby Forsyning, private boringer og brønde sikrer vores drikkevand. Vi tjekker løbende vandets kvalitet.

  • Det offentlige kloaksystem opsamler det meste af vores spildevand. Du kan søge om at slutte dit spildevand til kloakken.

  • Søg om lov til at slutte regnvand til og fra kloakken. Du kan opsamle regnvand i et regnvandsanlæg, faskine og tønder.

  • Vores gennemsnitlige daglige vandforbrug skal reduceres med 10 liter pr. person i døgnet frem til 2026.

  • Vi ønsker at fremme tilslutningen til fjernvarme og udbygge fjernevarmenetværket i Tårnby Kommune hurtigst muligt.

  • Hvis du ikke kan få fjernvarme, kan en varmepumpe være et godt alternativ til dit olie- eller gasfyr.

  • Et jordvarmeanlæg er effektivt og giver store besparelser på varmeregningen, da du henter al din energi gratis i jorden i din have.

  • Når du vil montere solceller eller solfangere på dit tag, skal du sikre dig, at du følger de gældende regler.