Miljø

  • Kontakt os straks, hvis du har urent drikkevand eller opdager spildevandsudledning.

  • Hvis du er forstyrret af støj og støv fra naboer eller virksomheder, kan du kontakte miljøvagten. Vi anbefaler at du tager kontakt til dem der støver eller støjer først, da de kan have fået dispensation til at udføre arbejdet.

  • Kontakt os, hvis du vil klage over forurening af miljøet.

  • Giv os besked, hvis du skal bygge på eller flytte forurenet jord. Alle byzoner i Tårnby er lettere forurenede, men det udgør ikke en betydelig sikkerhedsrisiko.

  • Hold øje med, om din olietank får revner og skader. Kontakt os med det samme, hvis din olietank er utæt.

  • Tag hensyn til naboer og miljøet, når du brænder noget af og når bilen holder i tomgang. Du kan klage, hvis du oplever gener fra lugt og røg.

  • Vil du rense eller på anden måde arbejde med dit eternittag, skal du tjekke, om det indeholder asbest. Hvis det gør, er det meget vigtigt, at du følger reglerne for at arbejde med asbest.

  • Sørg for at lufte godt ud, så du undgår fugt og skimmelsvamp.