Miljø

  • Kontakt os straks, hvis du har urent drikkevand eller opdager spildevandsudledning.

  • Tag kontakt til din nabo eller virksomheden, hvis du er generet af støv eller støj. Miljøvagten kan også hjælpe, hvis ikke du selv kan løse det.

  • Tag hensyn til naboer og miljøet, når du brænder noget af og når bilen holder i tomgang. Du kan klage, hvis du oplever gener fra lugt og røg.

  • Giv os besked, hvis du skal bygge på eller flytte forurenet jord. Alle byzoner i Tårnby er lettere forurenede, men det udgør ikke en betydelig sikkerhedsrisiko.

  • Kontakt os, hvis du vil klage over forurening af miljøet.

  • Hold øje med, om din olietank får revner og skader. Kontakt os med det samme, hvis din olietank er utæt.

  • Vil du rense eller på anden måde arbejde med dit eternittag, skal du tjekke, om det indeholder asbest. Hvis det gør, er det meget vigtigt, at du følger reglerne for at arbejde med asbest.

  • Sørg for at lufte godt ud, så du undgår fugt og skimmelsvamp.

  • Det er ikke alle dyr, du privat må holde i byzonen. I landzonen er det lokalplanen for området, der bestemmer reglerne for dyrehold.

  • PFAS er en samlebetegnelse for en række miljøfremmede stoffer, herunder flourstoffet PFOS. Tårnby Kommune samarbejder med blandt andet Region Hovedstaden og Naturstyrelsen om at afdække eventuelle forureninger med PFOS/ PFAS i kommunen.