Miljø

  • Kontakt os straks, hvis du har urent drikkevand eller opdager spildevandsudledning.

  • Tag kontakt til din nabo eller virksomheden, hvis du er generet af støv eller støj. Miljøvagten kan også hjælpe, hvis ikke du selv kan løse det.

  • Tag hensyn til naboer og miljøet, når du brænder noget af og når bilen holder i tomgang. Du kan klage, hvis du oplever gener fra lugt og røg.

  • Giv os besked, hvis du skal bygge på eller flytte forurenet jord. Alle byzoner i Tårnby er lettere forurenede, men det udgør ikke en betydelig sikkerhedsrisiko.

  • Kontakt os, hvis du vil klage over forurening af miljøet.

  • Hold øje med, om din olietank får revner og skader. Kontakt os med det samme, hvis din olietank er utæt.

  • Vil du arbejde med dit eternittag, skal du tjekke, om det indeholder asbest. Asbest er meget sundhedsfarligt, så det er vigtigt at du følger reglerne på området.

  • Sørg for at lufte godt ud, så du undgår fugt og skimmelsvamp.

  • Det er ikke alle dyr, du privat må holde i byzonen. I landzonen er det lokalplanen for området, der bestemmer reglerne for dyrehold.

  • PFAS er en samlebetegnelse for en række miljøfremmede stoffer, herunder flourstoffet PFOS. Tårnby Kommune samarbejder med blandt andet Region Hovedstaden og Naturstyrelsen om at afdække eventuelle forureninger med PFOS/ PFAS i kommunen.