Ejerbolig

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register. Som ejer af en ejendom er det dit ansvar at oplysningerne i registret er rigtige og opdaterede.

  • Søg om lån til at betale ejendomsbidrag, bed om en restanceattest eller bed om oplysning om indefrysningslån, både som følge af skattespot i 2018 og pensionistlån frem til udgangen af 2023.

  • Som grundejer er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Blandt andet har du pligt til at få renset din skorsten 1 gang om året.

  • Grundejerforeninger i parcelhusområder kan søge om at få forhøjet bebyggelsesprocenten til 30 procent.