Tilbud i Sundhedsplejen

Gratis tilbud til dig som er gravide, eller har barn mellem 0-6 år.

  • Tilbuddet er til alle gravide, kommende forældre og tætte pårørende.

  • "Kan selv – vil selv” – om hvordan du hjælper det 1½-3 årige barn på vej!

  • Marte Meo er en vejledningsmetode til forældre, hvor man kan sætte fokus på vanskelige hverdags situationer mellem barn og forældre ved hjælp af videoklip.

  • Et tilbud til forældre med nyfødte og småbørn.

  • Mødre- og fædregrupper er til forældre på barsel, eller forældre der ønsker at være tilknyttet en gruppe med andre forældre med børn.

  • "Styrk din sundhed" er et tilbud for børn og unge med overvægt og deres familier.

  • Er du far til et barn fra 0-2 år, og bor du i Tårnby Kommune, kan du gå i Fars Legestue. Det er gratis og uden tilmelding.

  • Gruppeforløb til kvinder med fødselsdepression eller med et højt bekymringsniveau.

  • Vi tilbyder en ammekonsultation ved en IBCLC uddannet ammevejleder