Støtte og hjælp

  • I Familiehuset ligger Åben Anonym Rådgivning, hvor familier med børn og unge under 18 år kan få gratis og anonym støtte og rådgivning.

  • SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge gennem en tidlig indsats.

  • Familiebehandling er en særlig støtte til familier, børn og unge med problemer. Vi tilrettelægger forløbet efter familiens behov.

  • Familiehuset udbyder gratis gruppetilbud og kurser til familier, børn og unge. Tilbuddene er der for at hjælpe familier med udfordringer som fx samarbejde efter skilsmisse.

  • Har dit barn udfordringer med trivsel og udvikling, kan I få hjælp af pædagogiske vejledere.