Støtte og hjælp

  • PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Tårnby Kommune er et tilbud til børn og unge fra 0 år til 18 år. PPR yder rådgivning til børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn og unge. PPR arbejder med udgangspunkt i Folkeskoleloven med børn fra 0-18 år

  • Har dit barn udfordringer med trivsel og udvikling, kan I få hjælp af pædagogiske vejledere.

  • I Familiehuset ligger Åben Anonym Rådgivning, hvor familier med børn og unge under 18 år kan få gratis og anonym støtte og rådgivning.

  • Familiebehandling er en særlig støtte til familier, børn og unge med problemer. Vi tilrettelægger forløbet efter familiens behov.

  • SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge gennem en tidlig indsats.