Skole, SFO og klub

  • Når dit barn skal starte i skole, skal du skrive barnet ind året før, barnet skal starte i skole.

  • Når dit barn går i skole, er der mange ting at holde styr på. Se fx hvornår, skolerne holder ferie, eller se, hvordan I skifter skole.

  • Vi har 7 folkeskoler med 2 til 5 spor og ét centralt 10. klassetilbud.

  • Børn og unge fra 6-18 år, der har socio-emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer, kan få hjælp på Kirstinehøjskolen.

  • Tårnbygårdsskolen er Tårnby Kommunes specialskole for børn med vidtgående funktionsvanskeligheder, som ikke kan dækkes af de almene tilbud. Skolen har børn fra børnehaveklasse til 9. klasse.

  • Dit barn kan gå i SFO før og efter skoletid. Det er for alle børn i børnehaveklasse til 3. klasse i Tårnby.

  • Fritidsklubben er for børn i 4.-6. klasse, og ungdomsklubben er for børn og unge i 7. klasse og opefter.

  • Vi har 7 skoledistrikter. Skriv din adresse i kortets søgefelt og se hvilken skole, der hører til dit distrikt.

  • Distrikterne er vejledende, idet du i forbindelse med opfyldelse af pladsgaranti og evt. ønske til dagtilbud i øvrigt, kan få dit barn optaget i andre institutioners distrikter.

  • Hvis du er gået ud af folkeskolen i eller efter 2010, kan du selv hente dit afgangsbevis.