Kvalitet i børn og unges hverdag

  • I skolernes kvalitetsrapporter kan du både læse om vores børn og unges faglige og trivselsmæssige resultater og om, hvordan skolerne arbejder med det fremadrettet.

  • Vedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af kommunens dagtilbud.

  • Vedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af kommunens folkeskoler.

  • Bliv klogere på vores strategier og politikker for fx ordblinde, bevægelse og inklusion.

  • Find elevernes årlige trivselsmålinger for folkeskolerne.

  • Vi fører pædagogisk tilsyn med dagtilbud i kommunen. Tilsynet strækker sig over 2 år. Det første år fører vi et stort tilsyn og det andet år et mindre tilsyn. Det er vores pædagogiske konsulenter, der fører tilsyn.

  • Overleveringsplan 0-18 år er udarbejdet med henblik på at skabe sammenhæng i overgangene i barnet og den unges liv, så der er et fælles udgangspunkt i samarbejdet om kommunens børn og unge.

  • Med inklusionsstrategien 'Stærke Børnefællesskaber' sætter vi fokus på alle børns læring og trivsel. For os handler inklusion om stærke fællesskaber for alle børn. Bliv klogere på, hvordan vi arbejder med stærke børnefællesskaber, og hvilken betydning det har for dit barn og dig som forældre.