Kvalitet i børn og unges hverdag

  • I skolernes kvalitetsrapporter kan du både læse om vores børn og unges faglige og trivselsmæssige resultater og om, hvordan skolerne arbejder med det fremadrettet.

  • Vedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af kommunens dagtilbud.

  • Vedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af kommunens folkeskoler.

  • Bliv klogere på vores strategier og politikker for fx ordblinde, bevægelse og inklusion.

  • Find elevernes årlige trivselsmålinger for folkeskolerne.

  • Vi fører pædagogisk tilsyn med dagtilbud i kommunen. Tilsynet strækker sig over 2 år. Det første år fører vi et stort tilsyn og det andet år et mindre tilsyn. Det er vores pædagogiske konsulenter, der fører tilsyn.

  • Overleveringsplan 0-18 år er udarbejdet med henblik på at skabe sammenhæng i overgangene i barnet og den unges liv, så der er et fælles udgangspunkt i samarbejdet om kommunens børn og unge.