Dagtilbud 0-6 år

  • Vores 7 vuggestuer har mere end 250 pladser for børn i alderen 0 til 3 år.

  • Distrikterne er vejledende, idet du i forbindelse med opfyldelse af pladsgaranti og evt. ønske til dagtilbud i øvrigt, kan få dit barn optaget i andre institutioners distrikter.

  • Den kommunale dagpleje er et pasningstilbud i hjemlige omgivelser og har plads til i alt 300 børn.

  • Vi har 15 børnehuse, hvor vuggestue og børnehave er i samme hus.

  • Vores 12 børnehaver har tilsammen mere end 505 pladser og er placeret, så der altid er et tilbud i nærheden.

  • Du kan søge om tilskud, når dit barn bliver passet af en privat børnepasser.

  • Med den digitale pladsanvisning kan du fx skrive dit barn ind i et dagtilbud.

  • Vores dagtilbud holder helt eller delvist lukket udvalgte dage om året.