Børn med særlige behov

  • Serviceloven afløses af Barnets lov fra 1. januar 2024. Barnets lov er en samlet lov for udsatte børn og unge og for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

  • Bliv godkendt som plejefamilie, hvis I ønsker at få børn i pleje hos jer.

  • Hvis dit barn har fysiske eller psykiske udfordringer, kan du få hjælp hos Familierådgivningen. Du kan også søge om hjælpemidler, der kan gøre hverdagen lettere.

  • Hvis du ser eller hører om et barn, der bliver mishandlet eller vanrøgtet, har du pligt til at fortælle os om det.

  • Vi indkalder dig til en samtale, hvis vi får besked om, at andre er bekymrede for dit barn.

  • Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse, som Center for Børn og Familie har truffet.

  • Hvis dit barn skal have specialundervisning og specialpædagogisk støtte.