Udskriv

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter

På denne side kan du se gældende lokalplaner og byplanvedtægter.

Du kan se et kort over lokalplanerne her

Kort over lokalplaner på kort.plandata.dk

Lokalplanforslag i høring

Du kan se aktuelle høringer her

Gældende lokalplaner

Plannummer Lokalplannavn
1 Skovmarken
4 Områder omkring Amager Landevej og saltværksvej
4.1(tillæg) Offentlige servicefunktioner i boligområde
5 Skottegården
7 Tillæg til Byplanvedtægt 5 Skottegården
8 Melstedhusene
9 Facade til Løjtegårdsvej(delvist aflyst)
14 Området omkring Tårnby Kirke
15 Ny Solgården
17 Vestamagers bydelscenter
21 Pilegårdscenteret
26 Tømmerupvang
30 Travbaneparken
31 Skole- og idrætsområde i Kastrup
31.1 (tillæg) Et område til curlinghal
32 Boligområde ved Kastrupvej
33 Kastrupkrogen
34 Kastrup Strandpark
34.1 (tillæg) Tårnby Renseanlæg
34.2 Kastrup Søbad og Strandpark
35 Børnehave på Oliefavriksvej-Ryumgårdsvej
37A Rækkehusbebyggelsen ved Syvstjerne Alle, Uranus Alle og Amager landevej
39 Offentlig service på Amager Landevej
40A Landevejscentret
42 Tårnbyparken
42.1 tillæg Korsvejens lokalcenter
43 Parcelhusområde på vestamager
44 Østergård
45 Butiks- og boligområde ved Amager Landevej
46 Kolonihaveområde syd for Nøragersmindevej
47B Kirstinehøj Erhvervsområde
47.1(tillæg) Kirstinehøj Erhvervsområde
48 Rådhusområdet
49 Rækkehusbebyggelsen ved Snoghøj Alle, Jacob Appels Alle og Vosborgvej
50 Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn
51 Tårnby Eng
51.1tillæg Tillæg til Tårnby Eng 51
52 Boligbebyggelse ved Munkebjergvej
53 Vægterparken
54 Tømmerup Haveby Rammelokalplan
54.1 Delområde 1 Tømmerup Haveby
54.2 Et boligområde i Tømmerup Haveby Delområde 2
54.2A (tillæg) Et boligområde i Tømmerup Haveby Delområde 2
54.4 Et område til Camp-boliger i Tømmerup Haveby
55 Solgården III
56 Landdistriktet omkring Tømmerupvej
57 Erhvervsområde ved Hjallerup Alle
58.A Lokalplan 58.A, HF Sommervirke
60 Køreteknisk anlæg ved Helgeshøj
61 Boligbebyggelse Ved Diget
62 Udvidelse af Køreteknisk Anlæg og Svenningsens Maskinforretning
63 Vestamager bydelscenter
63.1 (tillæg) Vestamager Bydelscenter
63.2 Vestamagercentret
64.1 Et område ved Kastruplundgade
65 Tømmerup Skoleområde
65.1 (tillæg) Tømmerup Skoleområde
66 Ullerup Landsby
68 Skovplantningsområde ved Kongelunden
69 Tømmerup Landsby
71 Et område til boligbebyggelse på Tagenshus
72 Egensevej Erhvervsområde
72.2 Egensevej erhvervsområde (tillæg)
73 Et boligområde på Borrelyngen/Askeløkkevej
73.1-Borrelynge/Askeløkkevej Tillæg nr.1 til lokalplan 73 - Borrelyngen / Askeløkkevej
74A Erhvervsområdet - Bjørnbaksvej
74B (tillæg) Erhvervsområdet - Bjørnbaksvej
75 Boligbebyggelse på Flensburg & Sebbelov
75.1(tillæg) Vævergården
76A Scanport
77 Natur center på Amager
78 Rækkehusbebyggelse ved Listedvej
79 Bevarende Lokalplan for Tårnby Landsby
80 Plejehjemmet på Irlandsvej
81 Rækkehusbebyggelse ved Melstedvej
82B Centerbebyggelse på Tårnby Torv
83 Rækkehusbebyggelsen Parkvænget
84 Et område til offentligt formål i Skolebotanisk Have
85 Rammelokalplan Boligbebyggelse ved Knarreborgvej området
85.1 Boligbebyggelse ved Knarreborgvej
85.2 Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej
87 Tilfredshed
87.1(tillæg) Institution ved Tilfredshed
88 Rækkehusbebyggelserne ved Alléen, Kastrupgårdsvej og Kastruphusvej
89A Boliger og institutioner ved Brønderslev Alle
90 Den Blå Planet
91B Hotellet på Gemmas Alle
92 Erhvervs- og boligområde ved Maglebylille
93 En bypark ved Vandtårnet
94 Erhvervsområde ved Englandsvej
95 Villabebyggelse på Nordre Eng
97 Tårnby Bowlingcenter
98 Område ved Svenningens Maskinforretning
99 Et område til boligbebyggelse bag Løjtegårdsvej
100A Østamagerbanen med tilhørende stationer
101 Boligområde ved Præstefælledvej
102 Et område ved Kastrup Station
103A Erhverv og handel ved krydset Englandsvej/Tømmerupvej
104 Ny fordelingsvej ved Amager Strandvej
106 Centerområde ved Kastruplundgade
108 Erhvervsområde ved Kastrup Station
108.1 Erhvervsområde ved Kastrup Station
110 Bevarende lokalplan for Tårnby Have
111 Ved Diget 28
112 Øresundsparken
114 Rækkehusbebyggelse ved Bygrænsen
115 Butik ved Løjtegårdsvej og Præstefælledvej
118 En institution på Gammel Kirkevej
119 Tårnby Gymnasium
121 Ældre-boliger ved Ugandavej
122 Kastruphuse
123 Lokalplan 123 GF Grønne Vænge
124A For ældreegnede boliger ved Englandsvej
125 H/F Ved Pilegården
126 Vestamager Idrætsanlæg
127 Ved Diget / Kastrupvej
128 Lokalcenter Kongelundsvej
129 Lokalplan 129, Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening
130 Ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken
132 Plantecenteret ved Tømmerup
133 Saltværkshuse
134 Landdige fra Kalveboddiget til Ullerup
135 Tårnby Rense- og Fjernkøleanlæg
137 Boliger på Præstefælledvej 43-45
138 Boligområde GF Derna
139 H/F Æblehaven
140 Amagerland Rideskole
141 Dagligvarebutik ved Amager Landevej 244
142 For boliger ved Tømmerup Haveby
KLK 2016 Forslag til Lokalplan KLK 2016
KLK2001A Kontroltårnet for Statens Luftfartsvæsen
KLK2004A Spids- og reservelastcentral
KLK2009A Lokalplan for del af nordafsnittet i Københavns Lufthavn
KLK2014 Parkering i Østområdet
KLK2017 Supplerende lokalplan for hotelbyggeri i lufthavnens nordområde
KLK97 Københavns Lufthavn i Kastrup
KLK98A Et område til hotelbyggeri
KLK98B Et område til Specialdepot
KLK99A Servicecenter Øst

 

 

 

×

Cookie info