Udskriv

Kan jeg få lån til beboerindskud?

Lån til beboerindskud

Du kan søge Tårnby Kommune om lån til beboerindskud, eller garanti for banklån, hvis du flytter i en almen bolig i kommunen.

Der ydes lån til lejligheder med selvstændigt køkken.

Beboerindskudslån til flygtninge jf. Boligstøtteloven § 65 - § 71, bliver ikke gennemgået her. Kontakt kommunen hvis du vil vide mere om denne type lån.

Tårnby Kommune har to typer af beboerindskudslån.


Pligtlån
- Boligen er første gang taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

 • Indskuddet lånes af kommunen.
 • Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen af kommunen.
 • Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden med mindre du flytter.
 • Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld. Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:
  • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
  • Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen. Hvis det tilbagebetalte indskud er større end restgælden eller lånet er indfriet, så udbetales restbeløbet til din NemKonto.

 

Kautionslån - Boligen er taget i brug før den 1. april 1964.

 • Kommunen kautionere for et banklån du søger om i egen bank.
 • Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen af banken.
 • Du skal betale af på lånet med det samme. Lånet afdrages over 5 år.
 • Renten aftaler du selv med banken.
 • Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, som indbetaler beløbet til banken som et ekstraordinært afdrag på lånet. Hvis det tilbagebetalte indskud er større end restgælden eller lånet er indfriet, så udbetales restbeløbet til din NemKonto

Kommunen skal som hovedregel yde pligtlån , hvis din husstands indkomst ligger under en bestemt grænse. I Tårnby Kommune har pligtlån og kautionslån samme indtægtsgrænse:

 • Hvis du flytter i en lejlighed: Din husstands samlede indkomst ved indflytning må ikke overstige 251.874 kr. (2020) før skat om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 44.200 kr. (2020) for hvert barn til og med fire børn.
 • Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud.

 

Hvornår kan jeg få afslag på lån?

Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud, selvom din husstands indkomst ligger under grænsen. Det kan ske i forskellige tilfælde:

 • Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet, eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen. Et andet eksempel er, hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde.
 • Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst.
 • Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån. Det er dog særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke skal have afslag, selv om du ikke har afviklet gælden.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan ikke klage over afgørelser af kautionslånssager.

×

Cookie info